Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 7. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k prodaji stvarnega premoženja - poslovnega prostora v Ljubljani, Gorazdova ulica 17 v lasti Univerze v Ljubljani, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

2. Predlog soglasja k prodaji stvarnega premoženja - stanovanja na Prijateljeva 11 v Ljubljani v lasti Univerze v Ljubljani, Predlagatelj: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

3. Predlog določitve Varstveno delovnega centra Šentjur za upravljavca nepremičnin v k. o. 1115 Slovenske Konjice, v lasti Republike Slovenije, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

4. Predlog določitve Doma Danice Vogrinec Maribor za upravljavca nepremičnin v k. o. 681 Pobrežje, v lasti Republike Slovenije, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

5. Predlog določitve Doma Lukavci za upravljavca za upravljavca nepremičnin v k. o. 244 Lukavci, v k. o. 669 Hočko Pohorje, v k. o. 1297 Mostec, v k. o. 259 Ljutomer in v k. o. 2630 Piran, v lasti Republike Slovenije, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

6. Predlog določitve Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu za upravljavca nepremičnin v k. o. 1364 Loka pri Zidanem Mostu, v lasti Republike Slovenije, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

7. Predlog določitve Varstveno delovnega centra Polž Maribor za upravljavca nepremičnin v k. o. 659 Tabor, v lasti Republike Slovenije, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

8. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca nepremičnin v k. o. 1364 Loka pri Zidanem Mostu , DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za javno upravo

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

9. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z imenovanjem direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) , Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

10. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Predraga Bakovića v zvezi z imenovanjem vršilca dolžnosti Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Predlagatelj: vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije

11. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije ministrici za izobraževanje, znanost in šport za podpis pogodbe o zaposlitvi ter o ciljih in pričakovanih rezultatih dela z vršilcem dolžnosti direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

12. Predlog soglasja državnemu sekretarju v Kabinetu predsednika vlade za opravljanje raziskovalnega dela, Predlagatelj: vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije

13. Predlog sklepa o spremembi sklepa o izdaji soglasja ministru za javno upravo za opravljanje dopolnilnega pedagoškega dela, Predlagatelj: minister za javno upravo

14. Predlog odločbe o začasnem znižanju osnovne plače za namestnico generalnega državnega odvetnika, Predlagateljica: ministrica za pravosodje