Skoči do osrednje vsebine

20. obletnica delovanja Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jože Podgoršek se je udeležil obeleževanja 20. obletnice delovanja Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP). Ob tej priložnosti je AKTRP organizirala srečanje dosedanjih generalnih direktorjev te ustanove z namenom predstavitve razvojne poti in vseh izzivov, s katerimi so se soočali direktorji do sedaj.

Osebi sedita za mizo

Generalni direktor AKTRP mag. Miran Mihelič in državni sekretar dr. Jože Podgoršek

1 / 2

Srečanja so se udeležili bivši generalni direktorji mag. Franci But preko avdiovideo povezave, mag. Sonja Bukovec, Benedikt Jeranko in sedanji generalni direktor AKTRP mag. Miran Mihelič. V uvodu je zbrane nagovoril generalni direktor AKTRP, ki je poudaril zasluge vseh zaposlenih in bivših generalnih direktorjev, da je AKTRP danes zaupanja vredna ustanova in most med evropskimi skladi in slovenskimi kmeti. Poslanstvo AKTRP je izvajanje ukrepov kmetijske politike in izplačevanje sredstev iz evropskih kmetijskih in ribiških skladov. Ob tem je še posebej poudaril dodano vrednost te ustanove, ki lahko nudi koristno učno okolje mladim zaposlenim in izkušnje ustvarjalnega timskega dela.

Ob tem jubileju je dr. Jože Podgoršek čestital generalnemu direktorju mag. Miranu Miheliču, vsem zaposlenim in vsem predhodnim generalnim direktorjem za opravljeno delo in trdne temelje za doseganje rezultatov v bodoče. Poudaril je dobro sodelovanje z ministrstvom in uspehe, ki so vidni v obliki učinkovitega črpanja finančnih sredstev in vlaganja v slovensko podeželje.

Nato so vsi dosedanji generalni direktorji delili z novinarji svoje izkušnje in izzive, ter orisali pot razvoja AKTRP od ustanovitve, vzpostavljanje delovanja, pridobivanje prve akreditacije za izplačevanje evropskih sredstev, racionalizacije dela in uvajanje informacijske tehnologije kot orodja za optimalnejše poslovanje z vlogami do danes.

Danes je AKTRP polno akreditirana za izvajanje najzahtevnejših postopkov pri dodeljevanju finančnih sredstev na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva, živilskopredelovalne industrije in razvoja podeželja. Njeno temeljno poslanstvo je izvajanje ukrepov kmetijske politike, ki temelji na preglednosti, pravilnosti in zakonitosti vseh izvedenih izplačil.