Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprošča ukrepe na področju zdravstvene dejavnosti in javnega potniškega prometa v Sloveniji

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. S tem vlada ponovno uvaja izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev, vendar pod posebnimi pogoji. Vlada sprošča tudi ukrepe na področju omejevanja javnega potniškega prometa v Sloveniji.

Vlada ponovno uvaja izvajanje zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev na vseh ravneh

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. S tem vlada ponovno uvaja izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev, vendar pod posebnimi pogoji. Ti pogoji bodo določeni v Odredbi o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Tako odlok kot odredba bosta začela veljati 9. maja 2020.

Odredba določa, da je zdravstvena obravnava na vseh treh ravneh – primarni, sekundarni in terciarni – zagotovljena le osebam, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in ne kažejo kliničnih znakov okužbe dihal. Vse ostale osebe se obravnava v skladu s priporočili in navodili za izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki veljajo v času epidemije COVID-19. Izvajalci zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti morajo pri izvajanju storitev upoštevati priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, in mnenja razširjenih strokovnih kolegijev za posamezna zdravstvena in zobozdravstvena področja.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada sprošča ukrepe na področju omejevanja javnega potniškega prometa v Sloveniji

Vlada ugotavlja, da so prenehali razlogi za začasno prepoved in omejitve javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji, zato se javni potniški promet v skladu s higienskimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje lahko ponovno izvaja. Ponovno izvajanje javnega potniškega prometa bo omogočeno z 11. majem 2020.

Odlok omogoča izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, posebnih linijskih prevozov potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov, prevoza potnikov z žičniškimi napravami za prevoz oseb, avtotaksi prevoza ter javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu od 11. maja 2020 dalje. Izvajalci morajo upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki zagotavljajo ustrezne pogoje za varovanje izvajalcev in potnikov. Za zaščito voznikov na avtobusih so predvidene fizične pregrade, ki bodo varovale voznike pred morebitno okužbo. Ker mora biti vsa dodatna oprema, ki se vgradi na vozilo homologirana in njihova izvedba zahteva določen čas, je predvideno prehodno obdobje, ko bodo potniki vstopali na vozilo samo na zadnjih vratih avtobusa. V skladu s priporočili NIJZ na avtobusu ne bo potekala prodaja vozovnic. V takšnem primeru mora imeti potnik veljavno vozovnico pred vstopom na vozilo in se šteje, da je sklenil prevozno pogodbo v skladu z zakonom, ki ureja prevozne pogodbe in uredbo, ki ureja sistem enotne vozovnice, z vstopom na vozilo.

Z odlokom se dovoli ponovno obratovanje žičniških naprav za prevoz oseb ob upoštevanju higienskih priporočil za izvajanje prevoza potnikov z žičniškimi napravami v času epidemije Covid-19 Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Voznik, vozno osebje na vlaku in potniki, razen otrok do dopolnjenega 12 leta starosti, morajo od vstopa v vozilo in ves čas, ko so v vozilu, nositi zaščitne obrazne maske ter upoštevati pogoje za dovoljeno izrabo kapacitet vozila in čiščenje vozila. Pogoji za izvajanje avtotaksi prevozov ostajajo nespremenjeni.

Še naprej ostajajo v veljavi začasne prepovedi in omejitve za izvajanje vseh oblik javnega prevoza potnikov v mednarodnem cestnem in železniškem prometu.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Novela Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Vlada je na dopisni sprejela novelo Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Odlok predvideva, da ne glede na prepoved zbiranja ljudi to ne velja za javne uslužbence, ki so zaposleni v prej omenjenih zavodih, za posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi, kot so podjemne in avtorske pogodbe, kot tudi ne za posameznike ki so člani organov teh zavodov.
Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja ter univerze in samostojni visokošolski zavodi pa morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada sprejela sklep o razrešitvi in imenovanju članov nadzornega sveta ELES

Vlada je sprejela sklep razrešitvi in imenovanju članov nadzornega sveta ELES, d. o. o. sistemskega operaterja prenosnega omrežja.

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z odstopno izjavo članice nadzornega sveta dr. Janje Hojnik z dne 1. 11. 2019. Vlada je z dnem 8. 5. 2020 razrešila naslednje člane nadzornega sveta družbe ELES: Alenko Plut, Milana Krajnika in mag. Matevža Marca.

Vlada je nadzorni svet družbe z dnem 9. 5. 2020 za dobo 5 (petih) let, imenuje naslednje člane nadzornega sveta: mag. Valentina Hajdinjaka, Andreja Valentinčiča, Marka Šušmelja in dr. Janeza Žlaka.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo