Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 6. dopisne seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o knjižničarstvu,Predlagatelj: minister za kulturo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, Predlagatelj: minister za zdravje

3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za zdravje

4. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi seznama najpomembnejših dogodkov, Predlagatelj: minister za kulturo

5. Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2020, Predlagatelj: minister za obrambo

6. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o organizaciji in izvedbi nacionalne vaje soočanja s hibridnimi grožnjami »HIBRID 2020« (HIB20), Predlagatelj: minister za obrambo

7. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (FURS),Predlagatelj: minister za finance

8. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke in zagotovitvi pravic porabe (MDDSZ), Predlagatelj: minister za finance

9. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MDDSZ), Predlagatelj: minister za finance

10. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

11. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti projekta 3330-19-0008 UP – obnova in sanacija nekdanje STŠ v KP v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

III. ZADEVE EU

12. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje preko avdio-video konference 14. maja 2020 Bruselj/Ljubljana, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

13. Predstavitveni dokument, ki je del poročil Republike Slovenije pogodbenim telesom Združenih narodov o človekovih pravicah, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi z nespoštovanjem Kolektivne pogodbe za javni sektor, Predlagatelj: minister za javno upravo

15. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča v zvezi z znižanjem pokojnin, priznanih pod posebnimi pogoji, v času epidemije novega koronavirusa, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

16. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z znižanjem RTV naročnine, Predlagatelj: minister za kulturo

17. Predlog odgovora na poslansko pobudo Sama Bevka v zvezi z nespremenljivim ukinjanjem sredstev za produkcijo slovenske knjige in filma, Predlagatelj: minister za kulturo

18. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s prepovedjo prehajanja med občinami, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

19. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z odprtjem določenih s.p. - jev, Predlagateljica: ministrica za pravosodje

20. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z vladnim pozivom, naj se izbrani izvajalci na javnem razpisu Urada vlade za komuniciranje za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v Sloveniji za leto 2020 odpovedo financiranju, Predlagatelj: vršilec dolžnosti direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje

21. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Branimirja Štruklja za ratifikacijo Sporazuma med Republiko Slovenije in Organizacijo združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) o preoblikovanju in delovanju IZUM – Regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti v Unescov center II. kategorije, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport