Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 6. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi najemnih pogodb za oddajo službenih sob v najem na naslovu Tesarska ulica 10, Ljubljana, Predlagatelj: minister za kulturo

2. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-19Z213014 na Občino Ankaran, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

3. Predlog določitve Varstveno delovnega centra Nova Gorica za upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

4. Predlog določitve Varstveno delovnega centra Postojna za upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

5. Predlog določitve Lambrehtovega doma Slovenske Konjice za upravljavca za upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

6. Predlog določitve Varstveno delovnega centra INCE Mengeš za upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

7. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca nepremičnin v k. o. 569 Spodnja Velka, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

8. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca nepremičnine v k. o. 1815 Draga, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

9. Predlog določitve Ministrstvo za obrambo, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje za upravljavca nepremičnine v k. o. 173 Podgorje, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

10. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto sekretar v Ministrstvu za notranje zadeve, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

11. Predlog pooblastila odvetnici za zastopanje Republike Slovenije v postopku po 258. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki ga je Evropska komisija sprožila proti Republiki Sloveniji zaradi kršitve nedotakljivosti arhivov Evropske centralne banke in dolžnosti lojalnega sodelovanja, Predlagatelj: generalni državni odvetnik

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

12. Predlog soglasja državni sekretarki v Kabinetu predsednika vlade za opravljanje raziskovalnega dela, Predlagatelj: vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije

13. Predlog odločbe o prenehanju pravice do nadomestila plače po prenehanju funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti