Skoči do osrednje vsebine

Seja Sveta za nacionalno varnost

Danes se je na sklic predsednika vlade Janeza Janše sestal Svet za nacionalno varnost.

Svet za nacionalno varnost (SNAV) se je na današnji seji v okviru prve točke dnevnega reda "elementi za pripravo državnega načrta za epidemijo ranga SARS-CoV-2 (COVID-19)" na podlagi dosedanjih izkušenj Republike Slovenije v boju proti epidemiji COVID-19 seznanil s problematiko aktualne zakonodaje za primer nalezljivih bolezni in državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije in ju ocenil kot neustrezna oz. pomanjkljiva. Za morebiten drugi val epidemije bo zato Vlada RS na podlagi izkušenj prvega vala epidemije pripravila ustrezen državni načrt v smeri jasnih navodil, osnutkov odlokov, razmejitev pristojnosti in zadolžitev posameznih ministrstev in organov v sestavi, kar bi skupaj s spremembo zakonodaje omogočalo učinkovitejši boj v primeru drugega vala epidemije. Vlada RS bo zato pozvala vse resorje, da pripravijo predloge, kaj je potrebno storiti, da se pripravi državni načrt do sredine junija, ko ga bo potrebno sprejeti in tudi pripraviti na morebitno realizacijo.

SNAV je obravnaval tudi oceno tveganj kibernetske varnosti v zvezi s tehnologijo 5G. Digitalna infrastruktura v sodobnih družbah ne bo zadevala le varnostnega sektorja, ampak tudi civilno sfero, zato bo odločitev o načinu njene vzpostavitve strateška, ne le tehnološka.

Državni zbor RS je v strategiji nacionalne varnosti informacijsko-kibernetske grožnje opredelil kot eno ključnih groženj. Pri tehnologiji 5G govorimo o neposrednem vplivu tako na kritično infrastrukturo kot tudi na državljane, zato vprašanje 5G tehnologije za Vlado RS v prvi vrsti predstavlja vprašanje nacionalne varnosti.

SNAV je sklenil, da potrebuje Slovenija skupen in celovit pristop na področju kibernetske varnosti. Ker gre za področje, ki je bilo v preteklosti precej zapostavljeno, je potrebno pripraviti odgovore na nekatere ključne dileme. Vlada RS želi vzpostaviti enotne kriterije za državne institucije na področju kibernetske varnosti, saj so le-ti trenutno precej razpršeni in nedorečeni. Ključna ministrstva bodo morala z vidika kibernetske zaščite pripraviti načrte za delovanje v morebitnih kriznih razmerah zaradi kibernetskih napadov. Prav tako bo Vlada RS v okviru predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta 2021 za eno od strateških tem določila digitalizacijo, znotraj nje pa kot prioritetno vprašanje ravno kibernetsko varnost.