Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 1. izredne dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Program stabilnosti 2020, Predlagatelj: minister za finance

2. Nacionalni reformni program 2020, Predlagatelj: minister za finance

3. Predlog stališča do ocene Fiskalnega sveta Republike Slovenije glede skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili na podlagi osnutka Programa stabilnosti 2020 in predloga Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, Predlagatelj: minister za finance

4. Predlog mnenja o zahtevi skupine poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije za oceno ustavnosti 9. in 103. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin ter 1. člena, petega odstavka 3. člena in 4. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, Predlagatelj: minister za finance