Skoči do osrednje vsebine

Ministrica za pravosodje na delovnem obisku Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob

Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič je na delovnem obisku Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pohvalila pravosodne sodelavce za njihovo izjemno delo v času epidemije COVID-19, da so uspeli ohraniti zdravje in življenja zaprtih in zaposlenih.

Delegacija ministrstva in uprave za izvrševanje kazenskih sankcij pred vhodom v zapor na Dobu
1 / 3

Ministrica mag. Lilijana Kozlovič je z državnima sekretarjema Maticem Zupanom in Zlatkom Ratejem obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, kjer je z direktorico Zavoda Lidijo Pezdir Ristič ter ostalimi predstavniki Zavoda in z generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) mag. Bojanom Majcnom spregovorila o varnostnih razmerah, še posebej v času epidemije. Obenem pa je to bila tudi odlična priložnost, da si je ministrica lahko s sodelavci pravosodja neposredno izmenjala stališča in mnenja o konkretnih učinkih ukrepov interventnega zakona na njihovo delo in predlogi, kako naprej z nadaljnjimi ukrepi sproščanja.

Ministrica je najprej pohvalila pravosodne sodelavce, še posebej pravosodne policiste za njihovo izjemno delo v času epidemije COVID-19, da so uspeli ohraniti zdravje in življenja zaprtih in zaposlenih. Dokazali so, da resnično delujejo v duhu njihove prisege: vestno, odgovorno, humano in zakonito. To delo zahteva namreč posebne in značajsko izjemne ljudi, ki so sposobni na eni strani poskrbeti za varnost, red in disciplino varovanih oseb ter so pri tem tudi dovolj karakterno široki, da so ob tem strpni in človeški. Zato je njihovo delo tudi izjemno zahtevno. »To je res poklic, s katerim rasteš,« je poudarila ministrica.

Ministrica za pravosodje je dejala, da se zaveda splošne kadrovske in prostorske problematike pravosodnih sodelavcev, zato pozdravlja promocijo poklica kot jo izvaja Uprava, a se ob tem zaveda da bomo za promocijo poklicev v zaporskem sistemu največ naredili z ustreznimi ugodnostmi in pogoji dela. Zato aktivno podpira napore Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, ki si z različnimi aktivnostmi prizadeva za izboljšanje statusa vseh zaposlenih, še posebej pravosodnih policistk in policistov.

Direktorica zavoda je ministrici na kratko predstavila delovanje in aktivnosti znotraj Zavoda ter kako so se uspeli soočiti z epidemijo, da je delo potekalo kolikor toliko nemoteno. Pri tem so predstavniki zavoda pohvalili interventni zakon Ministrstva za pravosodje, ki jim je bil v veliko pomoč pri zagotavljanju stabilnih razmer v zaporu in pa tudi, da so na Upravi in Ministrstvu poskrbeli  za ustrezno zaščitno opremo pravosodnih policistov.

Direktorica je izpostavila tudi, da so že na začetku ustanovili krizni štab in poskrbeli za dobro komunikacijo tako med zaposlenimi kot v stiku z obsojenci; namreč zelo je pomembno, kako se obsojencem poda informacija. Ministrica Kozlovič je pohvalila dobro sodelovanje in timsko delo, ki se je izkazalo za enega ključnih ukrepov pri obvladovanju razmer v Zavodu.

Ministrico je zanimalo tudi, kako na Zavodu razmišljajo o času po epidemiji, ko se bo življenje začelo vračati v normalne tirnice. Predvsem bo kljub uradnemu prenehanju epidemije potrebno poskrbeti za ustrezno izolacijo in zaščitno opremo. Zaradi varnosti in zdravja tako zaprtih oseb in zaposlenih na Zavodu načrtujejo postopno vračanje obsojencev.

Ministrica za pravosodje je izrazila upanje, da bomo kmalu doživeli sporščanje ukrepov, vendar ob tem poudarja, da ne smemo popustiti tudi sami. Strokovni izzivi, s katerimi se pravosodni sodelavci srečujejo pri svojem delu v zaporskem sistemu, se z iztekom epidemije ne bodo zmanjšali; pridružili se jim bodo novi. Zato bodo ponekod, zlasti pri zagotavljanju zaščitne opreme, potrebni še dodatni napori in pri tem lahko računajo na pomoč Ministrstva za pravosodje.

»Novim izzivom bomo kos samo, če bomo poskrbeli za ljudi, na eni in drugi strani zaporniških zidov,« je še dejala ministrica.