Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 5. dopisne seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog stališča do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za okolje in prostor

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4. Predlog odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

5. Predlog odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

6. Predlog odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

7. Predlog odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

8. Predlog odloka o spremembah Odloka o podaljšanju veljavnosti overitev meril, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

9. Predlog odloka o podaljšanju veljavnosti dovoljenj oziroma spričeval osebam, ki opravljajo varnostno kritične naloge v železniškem prometu, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

10. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za obstoječi žičniški napravi na Kopah,Predlagatelj: minister za infrastrukturo

11. Predlog soglasja Univerzi v Mariboru, Gimnaziji Franceta Prešerna, Šolskemu centru Kranj in Športni dvorani Zlato polje, Dijaškemu in študentskemu domu Kranj, ter Fakulteti za organizacijske vede za sprejetje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju«, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

12. Predlog odgovora Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije glede predloga za nujno zagotovitev dostopa do pitne vode, sanitarij in elektrike v Goriči vasi, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

13. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za četrto četrtletje leta 2019, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

14. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47602-15/2018/4 z dne 22. 5. 2018 (pripojitev kapitalskih naložb Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije), Predlagatelj: minister za okolje in prostor

15. Poročilo o izvedbi Programa dela državne geodetske službe za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za okolje in prostor

16. Predlog za uvrstitev novega projekta 2550-20-0021 Sanacija zaprtega odlagališča Rakovnik v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za okolje in prostor

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z Banko Slovenije, Predlagatelj: minister za finance