Skoči do osrednje vsebine

Priprava načrta upravljanja voda na vodnih območjih Donave ter Jadranskega morja 2022 – 2027

Ministrstvo za okolje in prostor z javnim naznanilom obvešča vse zainteresirane javnosti o pripravi Načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje od 2022 – 2027 in Načrta upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje od 2022 – 2027 (NUV III). Predloge in pobude lahko posredujete preko e-pošte: gp.mop@gov.si ali po pošti na naslov ministrstva.

V zvezi s tem je ministrstvo pripravilo Delovni program za pripravo NUV III, ki vsebuje:

  • razloge in pravno podlago za pripravo NUV III na vodnem območju Donave in Jadranskega morja;
  • območje načrta upravljanja voda;
  • obdobje, za katerega se sprejema delovni program;
  • okvirni terminski in vsebinski načrt priprave in sprejema NUV III;
  • okvirni terminski in vsebinski načrt posvetovanj z javnostjo v okviru priprave NUV III;
  • strokovne naloge za pripravo načrtov upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja;

Pisne predloge, mnenja ali pobude, ki se nanašajo na vprašanja upravljanja voda, lahko posredujete preko e-pošte: gp.mop@gov.si ali pisno na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Pri pošiljanju kot zadevo navedite: »Priprava NUV III«.

Delovni program, druga gradiva in informacije so objavljene na spletni strani MOP