Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 27. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

2. Predlog odloka o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

3. Predlog sklepa o določitvi protokolarnih pravil, predlagatelj: generalni sekretar vlade    Gradivo

4. Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020, predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

5. Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o začasnih ukrepih glede načina prodaje gozdnih lesnih sortimentov zaradi epidemije COVID-19, predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

6. Predlog aneksa št. 6 h koncesijski pogodbi št. 35503-30/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2020 na delih vodnega telesa reke Save – prodni zadrževalnik Majdičev Log, predlagatelj: minister za okolje in prostor

7. Predlog odločbe o prenehanju koncesije za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci, podeljene z odločbo št. 35501-16/2019/4 z dne 18. 4. 2019, predlagatelj: minister za okolje in prostor

8. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za rabo termalne vode iz vrtine Be-2/04 za ogrevanje, predlagatelj: minister za okolje in prostor

9. Predlog sklepa o spremembi sklepa o določitvi predmetov skupnih javnih naročil za leto 2020, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

11. Predlog sklepa o odprtju proračunskih postavk in zagotovitvi pravic porabe pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, predlagatelj: minister za finance

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov EU za energijo 28. aprila 2020, predlagatelj: minister za infrastrukturo

14. Predlog predhodnega stališča glede izvedbe svetovne razstave EXPO 2020 Dubaj, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha v zvezi z zaposlovanjem v kabinetih ministrov in v kabinetu predsednika vlade, predlagatelj: minister za javno upravo   

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z vodenjem Zavoda Republike Slovenije za transfuzijo, predlagatelj: minister za zdravje   

17. Predlog odgovora na poslansko pobudo Luke Mesca v zvezi s povečanim testiranjem na novi koronavirus, predlagatelj: minister za zdravje  

18. Predlog odgovora na poslansko pobudo Luka Mesca v zvezi z zaščito zaposlenih pred novim koronavirusom, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

19. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega za odprtje prodajaln s hrano za živali, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

20. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca za razglasitev leta 2020 za Resslovo leto in vključitev Slovenije v vzpostavitev Resslovega mostu - spomenika petih držav Avstrije, Češke, Hrvaške, Italije in Slovenije, predlagatelj: minister za kulturo   

21. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za lesarstvo v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

22. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za notranji trg v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

23. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi - Višji svetovalec v Kabinetu ministra v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko