Skoči do osrednje vsebine

Bolezen modrikastega jezika - Konec obdobja brez aktivnosti vektorjev

Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sprejel Sklep o določitvi nujnih začasnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika.

S sklepom je na podlagi klimatskih dejavnikov in rezultatov entomološkega nadzora, ki se izvaja na podlagi 4. točke Priloge I Uredbe 1266/2007/ES, in v skladu z merili iz Priloge V Uredbe 1266/2007/ES določen konec obdobja brez aktivnosti vektorjev za sezono 2019/2020 na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Obdobje brez aktivnosti vektorjev se konča 27. 4. 2020. S tem dnem se začne obdobje aktivnosti vektorjev, ki traja do preklica.

Več o ukrepih, ki veljajo v obdobju aktivnosti vektorjev lahko preberete na spletni strani UVHVVR.