Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 26. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog odloka o omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani medicini ter povečanju izdelave dezinfekcijskih sredstev za površine in roke, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

2. Predlog sklepa o izmenjavi osebnih podatkov med Policijo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, predlagatelj: minister za notranje zadeve    Gradivo

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, predlagatelj: minister za okolje in prostor    

4. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Gradbenega zakona, predlagatelj: minister za okolje in prostor   

5. Predlog določitve obsega sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitve sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter predlog kriterijev za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

6. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za zdravstveno ekonomiko v Ministrstvu za zdravje, Predlagatelj: minister za zdravje

7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko v Ministrstvu za zdravje, Predlagatelj: minister za zdravje

8. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

9. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

10. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za kopenski promet v Ministrstvu za infrastrukturo, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

11. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kopenski promet v Ministrstvu za infrastrukturo, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

12. Predlog razrešitve generalnega sekretarja Ministrstva za kulturo, Predlagatelj: minister za kulturo

13. Predlog soglasja ustanovitelja k razrešitvi direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Predlagatelj: minister za zdravje

14. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko