Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 4. dopisne seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb, Predlagatelj: minister za javno upravo

2. Končno poročilo o izvajanju Programa Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017–2019 (PONOVNA OBRAVNAVA), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za javno upravo

3. Predlog sklepa o odprtju proračunskih postavk in zagotovitvi pravic porabe pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Predlagatelj: minister za finance

4. Predlog za uvrstitev projekta 3340-20-0016 Spodbujanje filmske in avdiovizualne dejavnosti - SFC 2020 - 2021 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023,
(DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za kulturo

5. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-20-0004 Mednarodno policijsko tajno delovanje v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za notranje zadeve

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

6. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha v zvezi z zaposlovanjem v kabinetih ministrov in v kabinetu predsednika vlade, Predlagatelj: minister za javno upravo

7. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z vodenjem Zavoda RS za transfuzijo, Predlagatelj: minister za zdravje

8. Predlog odgovora na poslansko pobudo Luke Mesca v zvezi s povečanim testiranjem na novi koronavirus, Predlagatelj: minister za zdravje

9. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca za razglasitev leta 2020 za Resslovo leto in vključitev Slovenije v vzpostavitev Resslovega mostu - spomenika petih držav Avstrije, Češke, Hrvaške, Italije in Slovenije, Predlagatelj: minister za kulturo