Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela spremembo Uredbe o trošarinah za energente

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembo Uredbe o trošarinah za energente, vendar bodo kljub spremembi višine trošarin, cene glavnih dveh energentov ostale nespremenjene.

Vlada je na 25. dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki začne veljati 21. aprila 2020.

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v 6. členu Zakona o trošarinah. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije.

S predloženo uredbo se spreminja trošarina:
- za bencine zniža z 0,51089 eurov/liter na 0,50218 eurov/liter oziroma za 0,00871 evrov/liter in
- za plinsko olje za pogon zviša z 0,40531 eurov/liter na 0,41879 eurov/liter oziroma za 0,01348 evrov/liter.

S spremembo višine trošarin bodo cene glavnih dveh energentov še vedno znašale 1 euro/liter.

Vir: Ministrstvo za finance