Skoči do osrednje vsebine

Čez mesec dni bomo tretjič obeleževali Svetovni dan čebel

Slovenija in z njo ves svet bosta čez mesec dni, 20. maja, tretjič obeležila svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina OZN razglasila 20. decembra 2017 in je plod sodelovanja med Čebelarsko zvezo Slovenije kot pobudnico ter Republiko Slovenijo. Glavni namen svetovnega dne čebel je ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo, v luči prehranske varnosti in globalne odprave lakote ter skrbi za okolje in biotsko raznovrstnost.

Čebela | Avtor: ČZS

Letošnji svetovni dan čebel bo sicer potekal v luči epidemije koronavirusa-covid 19, ki v še toliko bolj postavlja v ospredje pomen samooskrbe z lokalnimi živili, pri kateri so čebele in drugi opraševalci izjemno pomembni.

Samooskrba na področju prehrane je izjemnega pomena za državo, kar se jasno kaže v krizah, kot je tudi sedanja. Hrana je osnovna človekova potreba, v mirnih časih in bogatejših državah je sicer res globalno dostopna, ko pa nastopi čas krize in se meje zapirajo, pa se izkaže, da je lokalna oskrba oz. pridelava in predelava izjemno dragocena.

Oskrba z lokalnimi živili zagotavlja prehransko varnost za obdobje ekonomskih kriz ter zmanjšuje odvisnosti od zunanje trgovine, kar je pomembno predvsem v času motene globalne oskrbe. Spodbujanje kratkih oskrbnih verig in lokalna hrana sta ena od prioritet skupne kmetijske politike EU in tudi strateška usmeritev slovenske kmetijske politike. Hrana, ki je pridelana v lokalnem in bližnjem okolju, je tudi bolj kakovostna, sveža pa zdravju bolj ugodna. Ker je dobavna veriga krajša, je obvladovanje morebitnih tveganj v zvezi z varnostjo hrane lažje doseči. Stopnja tveganja izpostavljenosti različnim dejavnikom tveganja je v kratkotrajni dobavi nižja, saj je le teh manj.

Svetovni dan čebel je priložnost za stroko, politiko, gospodarstvo in širšo javnost, da skupaj aktivno konkretno delujejo pri ohranjanju čebel, razvoju čebelarstva, trajnostnega razvoja in ohranitve biotske raznovrstnosti ter začrtajo tiste aktivnosti, ki zagotavljajo lokalno in globalno preživetje čebel in ljudi ter posledično prispevajo h prehranski varnosti, preprečevanju lakote, ohranjanju raznolikega ekosistema ter k uresničevanju trajnostnih razvojnih ciljev.

Letošnje leto pa je kot mednarodno leto zdravja rastlin še posebej namenjeno ohranjanju čebel in drugih opraševalcev, saj je v njegovem fokusu ohranjanje zdravih rastlin v svetovnem merilu. Novi in nepričakovani izzivi, vključno z vplivom podnebnih sprememb, povečanjem mednarodne trgovine, hitro izgubo biološke raznovrstnosti in novimi potmi širjenja škodljivih organizmov kot je e-trgovina, zahtevajo učinkovito nacionalno, regionalno in globalno politiko, organiziranost in mehanizme ukrepanja proti širjenju rastlinskih bolezni in škodljivcev.

*    *    *

Več informacij:

Svetovni dan čebel FAO

Mednarodno leto zdravja rastlin 2020