Skoči do osrednje vsebine

12. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila z delovnim gradivom Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitvi njenih posledic za državljane in gospodarstvo ter z delovnim gradivom Predloga zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19.

Oba predloga zakonov bosta predložena v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku, saj je treba nemudoma zagotoviti sredstva za izvajanje ukrepov pri zajezitvi, obvladovanju in preprečevanju širjenja epidemije ter omiliti posledice oziroma zmanjšati negativne učinke epidemije COVID-19 za gospodarstvo.

Delovno gradivo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitvi njenih posledic za državljane in gospodarstvo dodatno opredeljuje nekatere rešitve, zaradi nejasnosti, ki so se v zvezi z ZIUZEOP pojavile v praksi.

Delovno gradivo Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 pa pristopa k oblikovanju strateških ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. Ključni so ukrepi, ki bodo podjetjem omogočili oživitev njihove investicijske aktivnosti in s tem ohranitev delovnih mest.