Skoči do osrednje vsebine

Prvi panevropski hackathon #EUvsVirus

Tehnološki park Ljubljana, v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za javno upravo in s partnerji slovenskega podjetniškega ekosistema, je izvedbeni partner prvega panevropskega hackathona #EUvsVirus za Slovenijo.

Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo in državami članicami EU organizira prvi panevropski hackathon, ki bo naslavljal teme razvoja inovativnih rešitev za različne globalne izzive, izhajajoče iz pandemije COVID-19. Hackathon bo povezal evropsko civilno družbo, inovatorje, partnerje in investitorje iz celotne Evrope. 

Panevropski hackathon, ki bo med 24. in 26. aprilom 2020 združil preko 60.000 udeležencev iz celotne Evrope, je zgolj eden izmed mehanizmov skupnega odziva EU na izzive, ki jih je razkrila pandemija COVID-19. Več informacij (v angleškem jeziku) je na voljo na posebni spletni strani EUvsVirus in preko spletnih družbenih omrežij facebook, tviter in instagram.  

Dogodek v slovenskem jeziku bo mogoče spremljati tudi preko facebooka.  

V okviru priprav na hackathon je organizacijska skupina na ravni EU identificirala 6 ključnih izzivov, h katerim je mogoče prispevati, in sicer: 

  • Zdravje in življenje,  
  • Neprekinjeno poslovanje, 
  • Družbena in politična kohezivnost, 
  • Delo in učenje na daljavo, 
  • Digitalne finance in 
  • Drugo.

Kako sodelovati in kako prispevati? 

Posamezniki in skupine
Hackathona se lahko udeležijo posamezniki in/ali skupine, ki se odločijo nasloviti enega od  prej naštetih šestih skupnih izzivov, ki so bili identificirani na ravni EU. Prijava posameznikov in/ali skupin poteka preko enotne spletne točke EU.  

Institucije in organizacije
K sodelovanju pri hackathonu so vabljene tudi zainteresirane visokošolske institucije, gospodarstvo, civilno družbene organizacije, javne institucije ter MSP-je, ki bi želeli kot partnerji na različne načine sodelovati in podpreti izvedbo hackathona. Sodelujejo lahko z zagotavljanjem mentorjev, sponzoriranjem zmagovalnih ekip, zagotavljanjem orodij in nagrad, sodelovanjem v evalvacijskih skupinah, diseminacijo informacij ...

Več informacij in statistika prijav Slovenije je na ogled na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/eu-vs-virus-hekaton/