Skoči do osrednje vsebine

Začasno se je v domovino vrnila glavnina kontingenta Slovenske vojske z misije v Maliju

V sredo, 15. aprila, se je v Slovenijo začasno vrnila glavnina 14. kontingenta Slovenske vojske, ki deluje v mednarodni operaciji usposabljanja Evropske unije v Maliju. Vodstvo misije se je v začetku meseca ob soglasju vseh držav udeleženk odločilo za začasno prekinitev vseh oblik usposabljanja in se osredotočilo na omejitev širjenja koronavirusa na misiji. Sprejelo je preventivne in zaščitne ukrepe, med katere spada začasna vrnitev glavnin kontingentov v njihove domovine. V Maliju ostajata dva pripadnika Slovenske vojske, ki bosta skrbela za vzdrževanje opreme in vozil.

Slovenski vojaški kontingent je pred uvedbo zaščitnih ukrepov opravljal naloge organiziranja, svetovanja in usposabljanja malijskih obrambnih sil na območju odgovornosti. Tako so napoteni pripadniki Slovenske vojske podpirali osnovno poslanstvo misije, to je obnovitev zmogljivosti lokalnih oboroženih oziroma varnostnih sil, da bi v prihodnosti samostojno ohranjale ozemeljsko celovitost Malija in ščitile njegovo prebivalstvo.

Zaradi nemirnega in nestabilnega okolja na območje odgovornosti misije svoje pripadnike prispeva 27 evropskih držav, skupaj približno 750 pripadnikov. V slovenskem vojaškem kontingentu je sicer osem pripadnikov. Sedem pripadnikov deluje v Enoti za izobraževanje in usposabljanje v Koulikoru, en pripadnik pa deluje v poveljstvu misije v Bamaku. Mandat slovenskega vojaškega kontingenta vključuje usposabljanje pripadnikov malijske vojske na dva načina, in sicer centralizirano v Centru za usposabljanje v Koulikuru in decentralizirano na različnih lokacijah v Maliju. V centru in na bližnjih vadiščih izvajajo tečaje glede na potrebe malijske vojske. Na drugih lokacijah, večinoma so to regionalna poveljstva malijske vojske, svetujejo v poveljstvih in usposabljajo njihove podenote ravni voda oziroma čete. Vsa usposabljanja temeljijo na tematikah pehotne taktike, pehotne oborožitve, inženirstva, medicine, zvez in tudi mednarodnega humanitarnega prava, mednarodnega vojnega prava ter voditeljstva.

Vlada Republike Slovenije je 6. februarja 2013 sklenila, da na misijo EUTM Mali napoti pripadnike Slovenske vojske z možnostjo rotacij. Prvi pripadnik Slovenske vojske je bil na misijo napoten 19. marca 2013.

Video posnetek (youtubeMORS): Brane Petrovič

1 / 2