Skoči do osrednje vsebine

Vlada ponovno uvaja izvajanje elektivnih (nenujnih) zdravstvenih storitev za paciente

Vlada je na včerajšnji dopisni seji izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Z dopolnitvijo odloka se ponovno uvaja izvajanje elektivne (nenujne) ambulantne specialistične dejavnosti (ambulantna specialistka, ambulantna diagnostika), rehabilitacije in drugih nenujnih oblik zdravljenja. Vendar le za paciente, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal in pri katerih bi opustitev ali preložitev zdravstvene storitve vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja. Odlok bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Podrobnejša navodila za sprejem in obravnavo teh pacientov je pripravila strokovna svetovalna skupina pri Ministrstvu za zdravje. V navodilih so opredeljeni preventivni in drugi ukrepi, ki pri obravnavi pacientov zagotavljajo pogoje za njihovo varno obravnavo in učinkovito preprečevanje  širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Poleg tega pa tudi, kako preveriti negativno epidemiološko anamnezo in morebitno prisotnost znakov za okužbo dihal pri teh pacientih. Nenujne zdravstvene storitve lahko izvajajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki imajo zagotovljene pogoje za izvedbo primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave – to vključuje zagotavljanje vseh organizacijskih, kadrovskih in tehničnih pogojev.

Za ponovno in postopno uvajanje zagotavljanja nenujnih oblik zdravljenja so se na Ministrstvu za zdravje odločili, da se razbremeni izvajalce zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, zagotovi pretočnost bolnikov iz primarnega na sekundarni nivo in čimprej zagotovimo zdravstveno obravnavo tudi drugim pacientom, če bi opustitev zdravstvenih storitev lahko vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja pacienta. Poleg tega pa se s spremembo odloka poskuša zmanjšati tudi učinek sprejetih ukrepov na podaljševanje čakalnih dob.

Navodila za izvajalce zdravstvene dejavnosti (pod rubriko Organizacija zdravstvenega sistema)

Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19