Skoči do osrednje vsebine

Slovenija uspešno izdala novo 10-letno obveznico RS84

Republika Slovenija je 7. aprila 2020 uspešno izdala novo 10-letno obveznico RS84 v višini 1 mrd EUR, ki zapade leta 2030. Poleg tega je izvršila dodatno izdajo obveznice RS83 v višini 1,15 mrd EUR, ki zapade leta 2023, ter dodatno izdajo obveznice RS76 v višini 100 mio EUR, ki zapade leta 2045.

Slovenska zastava | Avtor Bigstock

Cene vseh treh poslov so se oblikovale ob 16:52. Obveznica RS84 je bila izdana po ceni 99,745% in z donosnostjo do dospelosti 0,901%. Cena dodatne izdaje RS83 je znašala 99,853% in njena donosnost do dospelosti 0,250%. Dodatna izdaja RS76 je bila prodana po ceni 133,337% in donosnosti do dospelosti 1,527%.

Upoštevaje trenutni turbuletni razvoj dogodkov zaradi virusa COVID-19 so bili pogoji na finančnih trgih razmeroma ugodni in Slovenija je v ponedeljek, 6. aprila 2020, ob 13. uri podelila mandat za izdajo treh obveznic. Vsled pozitivnemu odzivu investitorjev je Republika Slovenija odprla knjige naročil v torek, 7. aprila 2020, ob 9:39 z okvirnimi pogoji izdaje za vse tri obveznice: za novo izdajo RS84 v območju 85-90 bazičnih točk (bt) nad srednjim tečajem obrestne zamenjave (MS), za dodatno izdajo RS83 v območju 50 bazičnih točk nad MS in za dodatno izdajo RS76 v območju 130 bt nad MS. Zanimanje investitorjev je naraščalo in ob 11:26 skupaj znašalo preko 6,1 mrd EUR (vključujoč 765 mio EUR povpraševanja s strani organizatoric izdaje). Sledila je nova cenovna usmeritev: za RS84 MS+85bps, za RS83 MS+50bps in za RS76 MS+130bps. Okrog 13. ure so se knjige naročil zaprle; obseg povpraševanja v knjigi naročil za RS84 je ob cenovni usmeritvi MS+85 bt presegel 3,8 mrd EUR (vključujoč 625 mio EUR povpraševanja s strani organizatoric izdaje), za RS83 je ob cenovni usmeritvi MS+50 bt presegel 3,5 mrd EUR (vključujoč 150 mio EUR povpraševanja s strani organizatoric izdaje) ter za RS76 je ob cenovni usmeritvi MS+130 bt obseg povpraševanja presegel 800 mio EUR (vključujoč 65 mio EUR povpraševanja s strani organizatoric izdaje).

Izdajo novih obveznic so vodile sledeče organizatorice izdaje: Barclays, BNP Paribas (B&D), Credit Agricole CIB, Deutsche Bank in JP Morgan.

Geografska in institucionalna porazdelitev

Geografska porazdelitev pri izdaji RS84:

22,0%    Nemčija/Avstrija

20,0%    Velika Britanija

16,0%    Italija

11,0%    Skandinavija

10,0%    Slovenija

9,0%      Ostala Evropa

6,0%      Francija

3,0%      Beneluks

3,0%      Ostali

Institucionalna struktura investitorjev pri izdaji RS84:

43,0%    Banke / Zakladnice

30,0%    Upravljavci skladov

21,0%    Skladi tvegane kapitala

5,0%      Uradne institucije

1,0%      Pokojninski skladi in zavarovalnice

Geografska porazdelitev pri izdaji RS83:

22,4%    Nemčija/Avstrija

20,8%    Velika Britanija

14,4%    Ostala Evropa

10,5%    Francija

8,1%      Slovenija

7,7%      Italija

7,0%      Beneluks

7,0%      Azija

1,3%      Španija

0,7%      Amerika

Institucionalna struktura investitorjev pri izdaji RS83:

48,6%    Banke / Zakladnice

32,0%    Upravljavci skladov

9,8%      Uradne institucije

7,8%      Skladi tvegane kapitala

1,7%      Pokojninski skladi in zavarovalnice

Geografska porazdelitev pri dodatni izdaji RS76:

41,0%    Nemčija/Avstrija

26,6%    Velika Britanija

21,3%    Slovenija

4,8%      Ostala Evropa

4,0%      Beneluks

2,4%      Francija

Institucionalna struktura investitorjev pri dodatni izdaji RS76:

66,8%    Upravljavci skladov

21,3%    Banke/Zakladnice

12,0%    Pokojninski skladi in zavarovalnice