Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 2. dopisne seje Odbora za gospodarstvo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

2. Predlog sprememb in dopolnitev Programa razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2016–2020, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

3. Dvanajsto poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti, Predlagatelj: minister za javno upravo

4. Predlog soglasja k predlogu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve glede najmanjše višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine za radijske frekvence v pasovih 2100 MHz FDD, Predlagatelj: minister za javno upravo

5. Predlog za uvrstitev projekta 1522-20-0006 Integracija geoprostorskih statistik v okviru ESS v Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNANA), Predlagatelj: generalni direktor Statističnega urada RS

5A. Predlog za uvrstitev projekta 2431-20-0025 Nadgradnja proge Ljubljana–Jesenice–d.m. – 2. faza v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

III. ZADEVE EU

6. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki in Euroskupini - Usklajen gospodarski odziv na izbruh virusa COVID-19, Predlagatelj: minister za finance

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

7. Poročilo o videokonferenci ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška z ministrom za inovacije in tehnološki razvoj Republike Srbije Nenadom Popovićem 25. marca 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo