Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 2. dopisne seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog sklepa o vpoklicu pomožnih policistov za daljše obdobje, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

2. Predlog sklepa o določitvi najvišje cene za nov učbenik, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

3. Predlog soglasja k spremembi Cenika za lastno dejavnost Ministrstva za pravosodje pod zaporedno številko 24 - MP (2020) – Cenik za izdajo publikacije Pravosodni bilten, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: ministrica za pravosodje

4. Predlog sklepa o odprtju proračunskih postavk in zagotovitvi pravic porabe pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

5. Predlog za uvrstitev projekta 2611-20-0302 Ohranitev delovnih mest v času SARS CoV-2 COVID-19 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

6. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Prednika v zvezi z zagotavljanjem bivanjskih enot države zdravstvenim delavcem in tistim, ki v nastali situaciji zaradi koronavirusa opravljajo nujna dela za omejevanje virusa in odpravo posledic tega, Predlagatelj: minister za javno upravo

7. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z nedelom določenih nižjih uradnikov, Predlagatelj: minister za javno upravo