Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki začne veljati 7. aprila 2020.

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v 6. členu Zakona o trošarinah. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije.

S predloženo uredbo se spreminja trošarina:

  • za bencine zviša z 0,47829 evrov/liter na 0,51089 evrov/liter oziroma za 0,03260 evrov/liter in
  • za plinsko olje za pogon zviša z 0,39272 evrov/liter na 0,40531 evro/liter oziroma za 0,01259 evrov/liter.

S spremembo višine trošarin bosta ceni glavnih dveh energentov še vedno nižji, znašali bosta 1 evro/liter.