Skoči do osrednje vsebine

Slovenska vojska s svojimi zmogljivostmi podpira prizadevanja za omejitev širitve novega virusa

Slovenska vojska zagotavlja skladno z aktiviranim Državnim načrtom zaščite in reševanja od 13. marca različne zmogljivosti, s katerimi podpira skupna prizadevanja za omejitev širjenja covida-19.

Veterinarska enota preventivno razkužuje prostore in opremo ob menjavah pripadnikov, ki podpirajo Policijo pri varovanju državne meje, ter razkužuje zdravstvene in javne ustanove.

Logistične enote zagotavljajo prevoze s tovornimi vozili in avtobusi ter dnevno tople obroke za zunanje ustanove. Vojaška zdravstvena enota opravlja preventivne oziroma hitre preglede državljanov Republike Slovenije, ki se vračajo iz tujine. V Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani so postavili mobilno bolnišnico Role 2, ki je nastanitveno operativna. V laboratoriju za jedrsko, radiološko, kemijsko in biološko obrambo pa so vzpostavili mobilni biološki laboratorij, v katerem lahko jemljejo brise.

Letalstvo Slovenske vojske s svojimi zmogljivosti zagotavlja zračni prevoz državljanov Republike Slovenije iz tujine in tovora z zaščitno ter medicinsko opremo.

Dnevno število sodelujočih pripadnikov, ki podpirajo skupna prizadevanja za omejitev širjenja covida-19, se razlikuje, v povprečju pa deluje približno 50 pripadnikov na dan. Tako je bilo marca vključenih več kot 900 pripadnikov. Slovenska vojska podpira druga ministrstva pri preprečevanju širjenja novega virusa in se vsak dan odziva na njihove zahtevke. V drugi polovici marca je s svojimi zmogljivostmi v podporo omejitve širjenja virusa z vojaškimi vozili prevozila približno 30.000 kilometrov, z letalom Turbolet L-410 izvedla štiri lete, zdravstveno pregledala nekaj več kot tisoč oseb in pripravila 225 toplih obrokov.

Slovenska vojska skladno z aktiviranim Državnim načrtom zaščite in reševanja zagotavlja:

  • vojaško zdravstveno enoto v obsegu enot Role 1 in Role 2 LM ter veterinarske enote,
  • JRKB-enoto (mobilni laboratorij, vzorčevalno enoto, dekontaminacijsko enoto),
  • enoto za prečiščevanje vode,
  • helikoptersko enoto za opravljanje humanitarnih, oskrbovalnih, izvidovalnih in drugih nalog, pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč,
  • sodelovanje vojaških psihologov pri izvajanju psihološke pomoči,
  • logistične zmogljivosti,
  • usklajevanje izvajanja odrejenih zdravstvenih in zaščitnih ukrepov ter nalog zaščite, reševanja in pomoči v Slovenski vojski,
  • sodelovanje preostalih zmogljivosti SV pri izvajanju nalog, skladno s svojimi pristojnostmi.

Foto: Jani Krošl