Skoči do osrednje vsebine

Prestavitev javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 predvidoma v meseca maj in junij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse potencialne vlagatelje, ki pričakujejo objavo javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (PRP 2014-2020) v skladu z objavljenim okvirnim terminskim načrtom objave javnih razpisov do konca leta 2020, da se bo objava javnih razpisov zamaknila, in sicer predvidoma v meseca maj in junij.

Trenutna situacija v državi, povezana z epidemijo virusa Covid-19, je začasno zadržala sprejemanje ustrezne izvedbene zakonodaje, ki je podlaga za objavo javnih razpisov, saj se v teh razmerah sprejema le interventna zakonodaja. Prav tako so vlagatelji v teh razmerah soočeni z izrazito oteženo pripravo vlog na javne razpise, upočasnjenim pridobivanjem potrebnih upravnih dovoljenj in ostale dokumentacije, ki se zahteva ob vložitvi vloge na javni razpis, saj roki v upravnih postopkih trenutno ne tečejo. 

 Hkrati so se v teh razmerah nakazale nove, nujno potrebne spremembe Programa razvoja podeželja RS (PRP 2014–2020), da bi lahko slovenskemu kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu omogočili lažjo izvedbo investicij. Ministrstvo je torej v postopku pospešene priprave teh sprememb za PRP 2014–2020. Na podlagi spremembe PRP 2014–2020 bodo posledično spremenjene tudi izvedbene uredbe in po sprejetju le-teh na Vladi RS bomo lahko objavili načrtovane javne razpise. Objava javnih razpisov se torej predvidoma prestavlja na meseca maj in junij, razvoj dogodkov pa bo seveda odvisen od razvoja aktualnih razmer, povezanih s to epidemijo. Javnost bomo pravočasno in  sproti obveščali o načrtovanih objavah javnih razpisov. 

Takoj, ko bo bolj jasen potek epidemije, bo pripravljen nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov, ki bo objavljen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/) oziroma na spletni strani Programa razvoja podeželja (https://www.program-podezelja.si/sl/).

Po najboljših močeh  se bomo potrudili, da bi kar najbolj podprli nadaljevanje investicijskega cikla v kmetijstvu, gozdarstvu, živilstvu ter na podeželju!