Skoči do osrednje vsebine

Mladinski sektor v Sloveniji v času epidemije: obvestilo organizacijam v mladinskem sektorju

Na Uradu RS za mladino smo dne 1. aprila 2020 naslovili dopis na vse organizacije s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju Slovenije. V dopisu jih seznanjamo z nekaterimi priporočili glede dogajanja, povezanega z virusno boleznijo COVID-19 ter ukrepi Vlade Republike Slovenije.

Na Uradu RS za mladino se zavedamo položaja, v katerem so se znašle organizacije v mladinskem sektorju, saj razmere, ki jih je povzročila epidemija virusne bolezni COVID-19 tudi v Sloveniji, in ukrepi, ki le-tem sledijo, vplivajo tudi na delo v mladinskem sektorju. Zaradi krize in zlasti zaradi omejitve gibanja in združevanja posameznikov je čez noč prišlo do zelo okrnjene redne programske aktivnosti mladinskih organizacij.

Zaradi nastalih razmer smo mladinskemu sektorju poslali nekaj dodatnih informacij in pojasnil, kot sledi v nadaljevanju:

I. Pojasnilo glede vpliva aktualnih razmer na postopke Javnega poziva za
sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021
Na Urad RS za mladino se obračajo prijavitelji na Javni poziv za sofinanciranje programov
mladinskega dela v letih 2020 in 2021 z vprašanjem, kdaj bo postopek zaključen oz., kdaj bodo
izbrani izvajalci prijavljenih programov. Obveščamo vas, da se bo postopek izbora upravičencev
za sofinanciranje programov mladinskega dela za leta 2020 in 2021 zamaknil zaradi t. i. paketa
interventnih zakonov v zvezi z izvajanjem ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19, ki je
bil objavljen pred kratkim (Uradni list RS, št. 36/20). Skladno z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi,
upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARSCoV-
2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah v času
veljavnosti ukrepov ne tečejo (so se začasno ustavili). Navedeno pomeni, da bo v času od
uveljavitve zakona do prenehanja ukrepov Urad RS za mladino pripravil odločbe o izboru
izvajalcev in sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021 za izdajo, objavil
in vročil pa jih bo po prenehanju ukrepov.

II. Splošna priporočila za izvajanje programov mladinskega dela
Pri izvajanju vseh aktivnosti je potrebno dosledno spoštovati navodila in smernice, ki jih
objavljajo Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), Ministrstvo za
zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ), Uprava RS za zaščito in reševanje ter druge pristojne
institucije. Prosimo vas, da redno spremljate njihove aktualne objave na spletnih straneh.
Pozivamo vas, da v tem zahtevnem času svojih aktivnosti ne prenehate izvajati, ampak jih
prilagodite na način, da namesto fizičnega stika z vašimi uporabniki uporabite sodobne
tehnologije za delo na daljavo.

III. Zbiranje informacij o aktivnostih v mladinskem sektorju
Zaradi aktualnih razmer, ki jih povzroča širjenje bolezni COVID-19, je prilagojeno tudi vaše
vsakodnevno delo. Dejstvo je, da so določene aktivnosti zaradi njihove narave odpovedane in
prestavljene.
Zavedamo se, da bodo vaši letni programi mladinskega dela drugačni tako po obsegu, kot tudi
po vsebini, od tega kar ste načrtovali za leto 2020. Objektivne posledice kriznih razmer bomo na
Uradu RS za mladino poskušali upoštevati v čim večji meri pri nadaljnjih postopkih v okviru
Javnega poziva za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021.
A kljub temu ste nekatere organizacije v mladinskem sektorju v teh izrednih razmerah že
prilagodile svoje aktivnosti in programe mladinskega dela. Prav tako se vas je veliko organizacij
aktiviralo za zagotavljanje pomoči s krizo prizadetim posameznikom in skupinam ter se odzvalo
pozivu za zagotavljanje pomoči prostovoljcev pristojnim službam in organizacijam v okviru
občinskih štabov civilne zaščite.
O slednjem se želimo seznaniti z namenom ustreznega prepoznavanja seznanjanja
zainteresirane in širše javnosti (v ta namen smo že prilagodili vsebine na portalu mlad.si). Zato
vas prosimo, da izpolnite spletni obrazec, s katerim želimo na Uradu RS za mladino zbrati čim
več informacij o delovanju in angažiranosti organizacij mladinskega sektorja v danih razmerah,
tako na področju izvajanja mladinskega dela kot tudi na področju preprečevanja širjenja virusne
bolezni COVID-19. Vljudno vas prosimo, da spletni obrazec izpolnite do 5. aprila 2020.

IV. Ostale relevantne informacije
Priporočila glede izvajanja sprejetih projektov v programih Erasmus+ Mladi v akciji in Evropska
solidarnostna enota so objavljena na spletni strani Nacionalne agencije MOVIT.
Prav tako vas seznanjamo, da so na MDDSZ pripravili ključne informacije in odgovore na
pogosta vprašanja, vezana na uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času
posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja COVID-19. Informacije in odgovori, ki se sproti dopolnjujejo, so objavljeni na spletni strani ministrstva.