Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Uprave za probacijo

Glede na dejstvo, da se koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) širi v naši državi, je Uprava za probacijo, v povezavi z vsemi usmeritvami, ki smo jih deležni, sprejela nekatere preventivne ukrepe delovanja.

Do preklica so se na Upravi za probacijo ukinili vsi neposredni stiki z osebami, napotenimi na probacijo, in izvajalci sankcij. Osebe, ki so bile vabljene na prvo zglasitev v mesecu aprilu, so že bile obveščene o spremembi in novem datumu. Z osebami, ki so že v procesu izvrševanja probacijskih nalog, svetovalci ohranjajo stike preko telefonskih in elektronskih povezav. Probacijske enote posledično delujejo v manjšem obsegu, v primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na mobilne številke svetovalcev oziroma na uradne kontakte posamezne enote:

Do nadaljnjega so ukinjena tudi vsa izobraževanja in vsi sestanki, na katerih bi bilo prisotno večje število ljudi. Načrtovana izvedba strokovnega dialoga v zvezi s pripravo javnega naročila za izvedbo razvoja modela ocenjevanja dejavnikov tveganja je bila preklicana. Skladno z nadaljnjim razvojem situacije bodo deležniki o novem terminu strokovnega dialoga obveščeni, takoj ko bo to mogoče.

Glede na sprejem Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnim, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki določa, da roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve, ne tečejo, vse novoprejete probacijske naloge čakajo na izvrševanje vse do izdaje sklepa o ukinitvi začasnih ukrepov oziroma najkasneje do 2. julija 2020. Probacijske naloge, ki se že izvršujejo, tečejo dalje ter v skladu s sprejetimi ukrepi UPRO. 

Navedeni ukrepi se izvajajo do preklica. O vseh morebitnih spremembah bo javnost sproti obveščena.

Hvala za razumevanje.