Skoči do osrednje vsebine

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja začenja z izdajo odločb za kmetijsko okoljsko podnebne ukrepe (KOPOP) in ukrep dobrobit živali (DŽ) ter nadaljuje z izdajo končnih odločb za sheme neposrednih plačil za leto 2019

Upravičenci bodo odločbe in sklepe, s katerimi bo odločeno o njihovih zahtevkih, prejeli z navadnimi poštnimi pošiljkami (skladno s 37. členom Zakona o kmetijstvu). Procesni roki so prekinjeni, materialni pa podaljšani in se iztečejo v skladu z določili ZZUSUDJZ.

Procesni roki (npr. rok za vložitev pritožbe) in roki za izpolnitev materialnih obveznosti strank v upravnih zadevah so prekinjeni, roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po ZZUSUDJZ, pa se s tem zakonom podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja veljavnosti ukrepov po tem zakonu in aktih, sprejetih na njegovi podlagi. Če z iztekom roka za uveljavitev materialne pravice preneha tudi materialna pravica sama, se šteje, da je prenehala z iztekom osmega dne od dneva prenehanja veljavnosti navedenih ukrepov.

Govedo na paši | Avtor ARSKTRP