Skoči do osrednje vsebine

Procesni in materialni roki v upravnih zadevah so prekinjeni

Roki v skladu z ZZUSUDJZ ne tečejo oz. se podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od prenehanja veljavnosti ukrepov po tem zakonu.

V soboto, 28. 3. 2020, je bil v Uradnem listu RS št. 36/2020 objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: ZZUSUDJZ). Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi, v nedeljo 29. 3. 2020.

Med drugim ZZUSUDJZ v 6. členu določa, da procesni roki in roki za izpolnitev materialnih obveznosti strank v upravnih zadevah, razen v primerih iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona (t.i. »nujne zadeve«), ne tečejo (so prekinjeni). V skladu z ZZUSUDJZ pa se vsi roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, s tem zakonom podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja veljavnosti ukrepov po tem zakonu in aktih, sprejetih na njegovi podlagi. Če z iztekom roka za uveljavitev materialne pravice preneha tudi materialna pravica sama, se šteje, da je prenehala z iztekom roka za uveljavitev te materialne pravice (z iztekom osmega dne od dneva prenehanja veljavnosti navedenih ukrepov).

Ukrepi veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS, najdlje pa veljajo do 1. 7. 2020.