Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 1. dopisne seje Odbora za gospodarstvo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za radioaktivne odpadke rev. 2 za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za infrastrukturo 

III. ZADEVE EU

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/1838 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v Baltskem morju in drugih vodah ter o popravku in spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v vodah Unije in vodah zunaj Unije, Predlagatelj: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod, Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

4. Predlog odgovora na vprašanja državnega svetnika Dušana Strnada v zvezi z delovanjem Slovenske čebelarske akademije, Predlagatelj: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano