Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 1. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Varstveno delovnega centra Ajdovščina - Vipava kot dokončnega upravljavca nepremičnin v k. o. 2392 Ajdovščina, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

2. Predlog določitve Doma ob Savinji Celje kot dokončnega upravljavca nepremičnin v k. o. 1077 Celje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

3. Predlog določitve Doma starejših občanov Ljubljana Šiška za dokončnega upravljavca nepremičnin vse v k .o. 1738 Dravlje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

4. Predlog določitve Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica kot dokončnega upravljavca nepremičnine v k. o. 2155 Hraše, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

5. Predlog določitve Doma starejših občanov Črnomelj za dokončnega upravljavca nepremičnin vse v k. o. 1535 Črnomelj, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

6. Predlog določitve Doma Koroškega doma starostnikov kot dokončnega upravljavca nepremičnin vse v k. o. 828 Črneče, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

V.  PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

7. Predlog sklepa o določitvi odpravnine ob upokojitvi državnega sekretarja v Ministrstvu za finance , Predlagatelj: minister za finance

8. Predlog odločbe o prenehanju pravice do nadomestila za ločeno življenje, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
9. Predlog sklepa o določitvi sorazmernega dela letnega dopusta nekdanjim funkcionarjem za leto 2020, Predlagatelj: generalni sekretar vlade