Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo za stranke v zvezi z veljavnostjo dovoljenj in rokih za opravljanje posameznih procesnih dejanj v času epidemije Korona virusa

29. 3. 2020 je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ).

Zakon prinaša pomembne novosti glede poteka veljavnosti dovoljenj in glede t.i. procesnih rokov.

V nadaljevanju povzemamo glavne zahteve, ki se nanašajo na izvajalce sevalnih dejavnostih oziroma imetnike dovoljenj.

  • Veljavnost upravnih aktov (dovoljenj), ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po ZZUSUDJZ se avtomatsko podaljša tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov, kar bo ugotovila Vlada Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.
  • Za opravljanje procesnih dejanj strank roki, ki so bili določeni pred uveljavitvijo tega zakona, ne tečejo.
  • Rokov se ne prekine samo, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti.
  • V inšpekcijskih in prekrškovnih zadevah roki ne tečejo.
  • Pisne in ustne vloge se ne vlagajo na sedežu Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV).
  • Pisne vloge se lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.
  • Ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec lahko v neposrednem stiku, se ne izvajajo.

Hkrati vas obveščamo, da URSJV med epidemijo poskuša delovati normalno in rešujemo vse vaše zahtevke, poslane po elektronski ali redni pošti. Zavedamo se, da za izpolnitev zakonskih zahtev za izdajo posameznih upravnih aktov rabite tudi dokazila, ki jih pripravijo pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji, zato pri njih pravočasno preverite, katere storitve izvajajo tudi med epidemijo korona virusa.

Ker je za pridobitev določenih dokazil potrebnih več kot 8 dni, s pripravo vlog in dokazil ne čakajte do preklica izvajanja izrednih ukrepov, ampak pravočasno že v času izrednih razmer uredite vse, kar lahko.

URSJV se bo trudila, da bo po prenehanju začasnih ukrepov prehod na normalno stanje, čim bolj tekoč in bomo zagotovili vse, da bo delo z viri sevanji oziroma izvajanje sevalne dejavnosti teklo normalno naprej. Zavedamo se, da je rok za ureditev stanja v ZZUSUDJZ zelo kratek in bo potrebno veliko usklajevanja med vsemi deležniki.

Želja naše uprave je, da bi uskladitev stanja na terenu z zakonskimi zahtevami izvedli čim hitreje, da pri tem ne bi ogrozili ekonomskih interesov gospodarskih subjektov in bi hkrati zagotovili sevalno varnost prebivalcev in delavcev. Zato smo vam pri morebitnih nejasnostih vedno pripravljeni pomagati.