Skoči do osrednje vsebine

FURS se trudi, da ne bi bilo zamud pri odmeri davka od prodaje nepremičnin

Ste prodali nepremičnino in vas skrbi kako poteka odmera davka v času epidemije? Na finančnih uradih se trudijo, da bi bile vse odmere opravljene v najkrajšem možnem času in da se zaradi vpliva koronavirusa roki odmer ne bi podaljševali.

nepremicnine davek

nepremicnine davek | Avtor Bigstock

Odmera davka na promet nepremičnin je opredeljena kot nujna zadeva, zato se celoten postopek izvaja nemoteno. To velja za prejem napovedi z listinami, izdaja odmernih odločb in vračanje potrjenih listin.

Odmera davka se šteje za nujno zadevo, zato procesni roki in roki za izpolnitev obveznosti niso prekinjeni. Na finančnih uradih se trudijo, da bi bile vse odmere opravljene v najkrajšem možnem času in da se zaradi vpliva koronavirusa roki odmer ne bi podaljševali.

 Napoved mora prodajalec vložiti v 15 dneh po sklenitvi pogodbe pri finančnem uradu, na območju katerega leži nepremičnina. Možnosti je več - lahko jo odda v papirnati obliki po pošti, elektronsko prek sistema eDavki kot lastni dokument, izjemoma pa lahko tudi po elektronski pošti. Pri tem je treba vedeti, da mora biti finančnemu uradu predložena originalna listina, na podlagi katere se prenaša lastninska pravica na nepremičninah, ki naj se jo pošlje po pošti. Le v kolikor morate nujno oddati kakšno dokumentacijo osebno (originali pogodb, notarskih zapisov…), jo lahko vložite v vložišču na sedežu finančnega urada, ob tem da v stavbo VSTOPATE POSAMEZNO in uslužbencu na vhodu obrazložite nujnost osebne predložitve.

  • Roki za plačilo so takšni, kot so navedeni v izreku odmernih odločb.
  • Normalno teče pritožbeni rok (kot navedeno v pouku o pravnem sredstvu).

 Odmerne odločbe bodo vročene navadno, skladno s 85. členom ZDavP-2 (torej brez vročilnice, pošiljka gre takoj v nabiralnik). Odločba se šteje za vročeno 15 dni od datuma odpreme, ki je naveden na kuverti. Po plačilu davka s strani zavezanca in po potrditvi plačila davka s strani finančnega urada bo zavezancu vrnjena potrjena listina z osebno vročitvijo, skladno s 87. členom ZUP (to je z vročilnico).

Ker je odmera davka na promet nepremičnin definirana kot nujna zadeva, se tudi davčni postopek izvaja kot običajno. Sicer se s strankami v prvi vrsti komunicira po e-pošti ali po telefonu.