Skoči do osrednje vsebine

Nujno obvestilo glede poslovanja uradov Finančne uprave RS

Z namenom, da čim bolj omejimo možnost širjenja »korona virusa – COVID-19«, do preklica uvajamo številne ukrepe poslovanja z davčnimi zavezanci, ki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.

  • Vloge, ugovore, pritožbe in druge obrazce v čim večji možni meri oddajte po elektronski poti – preko eDavkov ali mobilne aplikacije, kjer je to mogoče. Posamezna vprašanja lahko posredujete tudi preko elektronske pošte na elektronske naslove pristojnih uradov, ki so objavljeni na spletni strani FURS. 
  • Posamezne vloge in obrazce je mogoče odložiti tudi v predalnik pred vhodom v prostore finančnih uradov ali poslati po pošti.
  • Le v kolikor morate nujno oddati kakšno dokumentacijo osebno (originali pogodb, notarskih zapisov…), jo lahko vložite v vložišču na sedežu finančnega urada, ob tem da v stavbo VSTOPATE POSAMEZNO in uslužbencu na vhodu obrazložite nujnost osebne predložitve.
  • Če je za vodenje posameznega davčnega ali carinskega postopka nujen kontakt z uslužbencem Finančne uprave pokličite na telefonsko številko centrale finančnega urada. Objavljene so na spletni strani FURS.
  • Za splošne informacije z davčnega ali carinskega področja pokličite na prej navedene številke telefonskih central finančnih uradov ali na eno od številk naših kontaktnih centrov:

08 200 1001 – za vprašanja s področja davkov fizičnih oseb

08 200 1002 – za vprašanja s področja DDV in davčnih blagajn

08 200 1003 – za vprašanja s področja davkov poslovnih subjektov

08 209 0000 – za vprašanja povezana s prejetim opominom.

Finančna uprava bo do nadaljnjega papirno dokumentacijo odpošiljala samo po pošti in osebni prevzem na finančnih uradih ne bo mogoč.

Hvala za razumevanje.

Preventivnimi ukrepi ob koronavirusu

Preventivnimi ukrepi ob koronavirusu | Avtor: Bigstock