Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 9. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

2. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

3. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za trg dela in zaposlovanje v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

6. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

7. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

8. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za visoko šolstvo na Ministrstvu za izobraževaje, znanost in šport, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

9. Predlog soglasja ustanovitelja k razrešitvi direktorja Inštituta za novejšo zgodovino, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

10. Predlog soglasja k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Inštituta za novejšo zgodovino, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

11. Predlog razrešitve člana Strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, Predlagatelj: minister za finance

12. Predlog imenovanja članice Strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, Predlagatelj: minister za finance

13. Predlog sklepa, s katerim se zavrže vloga Združenja ROVO za razveljavitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35105-55/2019/8 z dne 2. 8. 2019 po nadzorstveni pravici in zavrne zahtevek za izrek ničnosti iste odločbe, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

14. Predlog povečanja skupne vrednosti pravnih poslov razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti države in v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, ki ga navedeni upravljavci lahko odsvojijo v letu 2020, Predlagatelj: minister za javno upravo

15. Predlog za določitev višje osnovne plače oz. višjega plačnega razreda za diplomatsko delovno mesto Veleposlanik v Kabinetu ministra za zunanje zadeve, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve