Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 7. redne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo, Poročevalca: Janez Janša in mag. Andrej Šircelj1. Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo, Poročevalca: Janez Janša in mag. Andrej Šircelj 

2. Predlog uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

3. Predlog odloka o podaljšanju veljavnosti overitev meril, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

4. Predlog odloka o razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev – pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

5. Predlog poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

6. Predlog pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe pomorske pilotaže, poročevalec: Jernej Vrtovec   

7. Predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od aprila do junija 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

8. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe na Ministrstvo za finance, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

9. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze na Primorskem za študijsko leto 2020/2021, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer    Gradivo

10. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer    Gradivo

11. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem ter v magistrske študijske programe druge stopnje s koncesijo Nove univerze in Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije za študijsko leto 2020/2021, poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer    Gradivo

12. Predlog odgovora na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže, ki se nanaša na predlog za začasno zadržanje izvrševanja, Poročevalec: Jernej Vrtovec 

14. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave – skrajšani postopek, poročevalec: mag. Andrej Vizjak