Skoči do osrednje vsebine

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja posluje tudi v času epidemije

Izdaja odločb in izvedba izplačil za ukrepe kmetijske politike poteka v načrtovanih rokih. Sredi marca se je začela tudi izdaja končnih odločb za neposredna plačila 2019.

Izpolnjevanje in oddaja zbirnih vlog za leto 2020 pri svetovalcih Javne službe za kmetijsko svetovanje sta medtem prekinjena, vendar sistem za e-vnos in oddajo zbirne vloge ostaja odprt in lahko samostojni vlagatelji vlogo vseeno oddajo.

ARSKTRP obvešča, da vsa izplačila, ki jih je v tem času potrebno izvesti, potekajo v načrtovanih rokih. Strankam pa trenutno ne pošiljajo pozivov na dopolnitve vlog in zahtevkov za izplačilo. Klicni center za stranke deluje na običajni tel. št. (01 580 7792).

Izdaja odločb za zahtevke zbirnih vlog za leto 2019 bo potekala v načrtovanih rokih. Kmalu bodo izdane tudi odločbe o prenosih plačilnih pravic. Izdaja odločb za kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe KOPOP se bo začela v prvi polovici aprila, sledila pa bodo še izplačila za dobrobit živali in ekološko kmetovanje.

Zaradi razglašene epidemije je do preklica začasno prekinjen e-vnos vlog pri svetovalcih Javne službe kmetijskega svetovanja in urejanje podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) na upravnih enotah. Sistem za e-vnos in oddajo zbirne vloge za leto 2020 pa ostaja odprt, kar pomeni, da lahko samostojni vlagatelji, ki imajo spletno potrdilo in urejene podatke v RKG, zbirno vlogo nemoteno izpolnijo in oddajo. ARSKTRP takim vlagateljem zagotavljala tehnično podporo po telefonu na številki: 051 669 306.

Pri javnih razpisih Programa razvoja podeželja 2014-2020 se bo obravnava vlog in zahtevkov za izplačilo (predvsem zaradi ne-pozivanja na dopolnitve in neizvajanja kontrol na kraju samem) predvidoma nekoliko upočasnila, še vedno pa je cilj doseganje načrtovanih rokov. Roke za oddajo zahtevkov za izplačilo bo ARSKTRP podaljševala na osnovi vloženih vlog za uveljavljanje višje sile. Rok za oddajo poročil o izpolnjevanju obveznosti se bo podaljšal.