Skoči do osrednje vsebine

URSIKS: Izjava za javnost

V zaporskem sistemu smo z vso resnostjo pristopili k sprejemanju ukrepov za preprečitev širjenja epidemije novega koronavirusa (SARS-CoV-2).

Že na začetku smo identificirali vse možne rizične točke, preko katerih bi virusna okužba lahko vstopila v sistem ter poiskali primerne rešitve.

Ena od identificiranih t.i. vstopnih točk so bili tudi tisti obsojenci in obsojenke, ki koristijo katero izmed ugodnosti, ki jih določa 77. člen Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Omenjeni bi se namreč ob izteku ugodnosti vrnili v zavod in bi ob morebitni okužbi, predstavljali grožnjo za zdravje in življenje ostalih (tako zaposlenih kot tudi obsojenih).

Vse take osebe bi morali preventivno namestiti v 14 dnevno izolacijo, kar pa je bilo ob trenutnem številčnem stanju in prostorskih danostih nemogoče.

Zato smo skladno z določbami Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, obsojencem, pri katerih niso bili podani varnostni zadržki, prestajanje kazni prekinili. V primeru zlorab prekinitev kazni, ali v primeru prenehanja razlogov zaradi katerih je bila prekinitev dovoljena bodo lahko direktorji zavodov obsojence (ne glede na rok, do katerega mu je bila prekinitev dovoljena) takoj poklicali na prestajanje kazni. Ob tem bi izpostavili, da se obsojencem, ki jim je bilo izvrševanje kazni prekinjeno, čas do izteka kazni podaljša za čas, ko se nahajajo na prekinitvi. Čas trajanja prekinitve se namreč ne šteje v čas prestajanja kazni.

Zaradi varovanja osebnih podatkov, razlogov za prekinitev prestajanja kazni konkretnim obsojencem, ne moremo komentirati.

Iskalnik