Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev protikorona paketa za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu

Predsednik vlade Janez Janša je skupaj z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom, ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandro Pivec, ministrom za finance Andrejem Šircljem in koordinatorjem strokovne posvetovalne skupine Matejem Lahovnikom predstavil paket ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, t.i. protikorona paket, ki ga je vlada obravnavala na včerajšnji večerni seji.

Kot je na današnji novinarski konferenci poudaril premier Janša, je vlada na seji razpravljala in določila smernice in ukrepe za pripravo zakonskega paketa, s katerim želimo v prihodnosti blažiti posledice korona epidemije za državljanke in državljane.

Predsednik vlade Janez Janša je v uvodu izpostavil, da je vlada določila ukrepe za ohranjanje delovnih mest in ob tem izpostavil najpomembnejše:

  • Uzakonjena bo nova ureditev sofinanciranja plač za delavce na čakanju. Vse prispevke zaposlenih, ki so na čakanju, v  obdobju dveh mesecev – veljavnost bo od dneva uveljavitve zakona do 31. maja 2020 z možnostjo podaljšanja, če se situacija ne spremeni –, ki jih je treba vplačati v obe blagajni, tako zdravstveno kot pokojninsko, bo prevzela država, pravice zavarovancev pa se ohranjajo. Nadomestilo za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne krije ZZZS in ne delodajalec. Sistem nagrajevanja zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije preko plačil dodatkov za nevarno delo in preko plač za dodatne obremenitve po odločitvi predstojnikov, v razponu od 10 do 200% osnovne plače.
  • Določeni so ukrepi za izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej tiste kategorije starejših upokojencev, z nizkimi pokojninami, ki so tudi največja tarča te epidemije, je dejal premier in dodal, da se upokojencem z najnižjimi pokojninami izplača solidarnostni dodatek zaradi posledic koronavirusa.
  • Status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile, zaradi varstva otrok in nezmožnosti prihoda na delo ter ostalih razlogov, povzročenih z epidemijo, bo izenačen s statusom delavcev na čakanju. Delavcu, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost, je povedal premier in dodal, da bo določeno, da gospodinjstva in posamezniki javnih storitev, ki se ne izvajajo, v tem času tudi ne plačujejo, torej ne bo položnic.
  • Sprejeta je bila tudi vrsta usmeritev za pripravo ukrepov za pomoč samozaposlenim. Do izredne pomoči bodo upravičeni vsi samozaposleni, ki bodo s posebno izjavo preko posebne aplikacije izrazili posebno prizadetost zaradi krize in ta izjava bo javno dostopna. Samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70% neto minimalne plače, je dejal premier Janša. Nadaljeval je, da se prizadetim samozaposlenim v tem obdobju odpiše prispevke. Prispevke zanje v tem obdobju za zdravstveno in pokojninsko blagajno nakazuje država, pravice zavarovancev in prihodki blagajn pa se ohranjajo. Višina prispevkov za krizno leto se določi na podlagi izkazanega dobička po zaključku leta. Do odmere dohodnine za leto 2020 se odloži plačilo akontacije dohodnine, je povedal premier.
  • Vlada je sprejela vrsto ukrepov za ohranitev delovanja podjetij. Vsi prispevki za pokojninsko zavarovanje za zaposlene, ki ostanejo na delovnem mestu, v tem obdobju plačuje država, pravice zavarovancev in prihodki pa se ohranijo.
  • Sprejeti so ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij in pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo. Z namenom reševanja likvidnosti se vzpostavi garancijska shema (t.i. “finančni top”) in omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij. Država zagotovi dovolj sredstev z dokapitalizacijo oziroma poroštvom za izvedbo. Zamrzne se plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike. Plačilni roki za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo na 8 dni. Del neizkoriščenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada (ESS) se usmeri v pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem (cepivo, zdravilo, zaščitna oprema) za obvladovanje posledic koronavirusa, je poudaril Janez Janša.
  • Vse sejnine in druga denarna nadomestila, ki jih prejemajo člani nadzornih svetov v gospodarskih družbah v neposredni ali posredni večinski lasti države, se znižajo za 30 odstotkov. Znižajo se vse funkcionarske plače na državni ravni za 30% za čas trajanja epidemije. Sodna veja oblasti je zaradi odločitve Ustavnega sodišča iz zakona izvzeta, je pa pozvana, da se sama odpove 30% funkcionarskih plač za čas krize. Tisti, ki v tej veji oblasti in tudi drugod delajo v teh razmerah, ker nujni postopki zaradi zaščite temeljnih človekovih pravic iz ustave, morajo potekati, pa padejo v kategorijo dodatni nagrajenih, je glede znižanje sejnin in plač izpostavil premier.
  • Vlada je sprejela tudi vrsto smernic za izdelavo ukrepov za pomoč kmetijstvu. Predsednik vlade je poudaril, da je samozadostnost pri pridelavi hrane v teh razmerah, strateškega pomena, zato bomo naredili vse, da se kmetom in kmetijstvu pomaga z enakimi ali sorazmerno enakimi ukrepi kot ostalemu gospodarstvu, je dejal Janša.

Premier Janša je priporočil tudi delodajalcem v gospodarstvu, da uberejo podoben pristop pri nagrajevanju tistih, ki se s tveganjem in postavljanjem nevarnosti soočajo s posledicami epidemije in priporoča, da se tudi v gospodarstvu nagradi zaposlene v razponu od 10 do 200%, predvsem tiste, ki so izpostavljeni in ohranjajo proizvodnjo in kritično infrastrukturo. Predsednik vlade je poudaril, da bo država izdatke vračala, ko bodo podatki o trenutnem ali bodočem možnem obsegu izplačil znani.

Po besedah predsednika vlade morajo vsa ministrstva te ukrepe in še nekatere, ki jih ni omenil in so tehnične narave ter so del tega zakona, poslati do četrtka do 23. ure vladni službi za zakonodajo. V petek bo vlada obravnavala osnutek tega mega zakonskega paketa.

Po premierjevih besedah je  temeljna vsebina in namen protikorona zakonskega paketa, da »zamrznemo obstoječe stanje na način, da ohranimo ljudi, delovna mesta, gospodarske potenciale, znanstveno-raziskovalne potenciale, potenciale v znanosti in kulturi, potenciale države in družbe nasploh, da bo lahko vse to normalno funkcioniralo po tem, ko bo nevarnost epidemije uspešno premagana.«

Veliko naporov je danih v zdravila in cepivo, zdržati je treba v potrebni kondiciji, je opozoril. Vlada bo za to zagotovila vsa potrebna sredstva, evropski finančni okvir pa se vsak dan širi in za ta čas, ki ga ta zakon zajema, je zagotovljenih sredstev dovolj, je še povedal Janša.

Po besedah Janeza Janše je vlada tudi že začela z zbiranjem elementov za določitev smernic za že drugi takšen mega paket. Zahvalil se je tudi številnim pobudam, ki jih je vlada prejela od gospodarstva, sindikatov, združenj, od posameznikov, od znanstveno-raziskovalnih institucij, univerz in fakultet. Kot ocenjuje, je bilo upoštevanih 90% predlogov. Premier se je tudi zahvalil za izjemen trud, ki so ga v pripravo smernic vložili sodelavci po posamičnih ministrstvih. Še posebej hvala skupini strokovnjakov, ki jo je vodil Matej Lahovnik, je dejal.

Povedal je še, da bo danes zvečer seja vlade na temo prve celovite ocene ukrepov za upočasnitev in zajezitev širjenja epidemije.

Predsednik vlade se je zahvalil tudi vsem, ki upoštevajo uvedene ukrepe. Noben odlok, nobena prepoved, noben zakon ne more narediti več kot mi sami z upoštevanjem navodil zdravnikov in stroke, pa tudi z lastno samoiniciativo in ukrepanjem v vse možne smeri, s ciljem, da zaščitimo sebe in zavarujemo druge, je poudaril premier Janša.

Če bo ravnanje vseh nas tudi v prihodnje tako resno, z upoštevanjem pravil, potem zaostritev, ki jih lahko spremljamo v drugih državah, ki so reagirale teden dni za nami, v Sloveniji ne bo treba uvajati, je miril premier Janša, ki ocenjuje, da je Slovenija v zadnjih dneh kot celota z nevarnostjo epidemije soočila zelo resno in če bomo nadaljevali po tej poti, bo tudi končna cena bistveno nižja od tiste, katere smo se vsi bali na začetku.

Janša je opozoril tudi na ukrep s področja javnih naročil, ki v tem trenutku predstavlja oviro za hitro ravnanje, zato je predlagano, da se mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, ko gre za blago in storitve poveča na 40.000 evrov, ko gre za gradbene storitve pa na 80.000 evrov, občine pa lahko samostojno izvajajo javna naročila.

V nadaljevanju je vodja posvetovalne skupine Matej Lahovnik, ki je ponovil nekatere ukrepe, dejal, da posvetovalno skupino sestavljajo strokovnjaki različnih vrednost, prepričanj, pogledov. Vsi pa so bili pripravljeni sodelovati, ker so razmere zelo resne. Po njegovih besedah je vrednost paketa je 2 milijardi evrov. Gre za največji gospodarski intervencionizem po osamosvojitvi Slovenije.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je zatrdil, da vlada ne bo pozabila na nikogar. Gledamo vse zaposlene, vsa podjetja, je poudaril. Dejal je, da je vlada 1 mlrd evrov pomoči SID Banke in SPS dodala še nov paket za vse skupine zaposlenih, tudi najbolj ranljive, oblikovala je celovite socialne ukrepe in ukrepe za zagotavljanje likvidnosti. Pozval je, da slovenskim podjetjem pomagamo s kupovanjem domačih proizvodov. Počitnice doma bodo po tej epidemiji najlepše, pa tudi domača hrana in delo v lokalnem okolju.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec je predstavila ukrepe, ki se dotikajo področja kmetijstva. Po njenih besedah je posebna pozornost namenjena nemoteni dobavi in pridelavi hrane. Pripravljeni so prvi zakoni za uravnavanje kmetijskih trgov.

Ministrica je dejala, da bo upokojencem s pokojnino do 700 evrov pripadal solidarnostni dodatek, ki ga bodo prejeli 15. aprila. Znašal bo od 130 do 300 evrov, določen pa bo glede na višino pokojnine.

Minister za finance Andrej Šircelj je zagotovil, da je finančni sistem stabilen. Viri so zagotovljeni, so realni in zanesljivi: EU skladi, Evropska centralna banka, domači skladi. ECB namenja Sloveniji preko poslovnih bank 2,5 mlrd evrov, ESM – 1,1 mlrd, ECC – 360 mio evrov, preusmerili bomo sredstva iz kohezijskih sredstev, v dogovoru smo tudi z MSD in Svetovno banko. Ustvarjena bo borza terjatev.

Država bo dala poroštva, da bodo poslovne banke spodbujene k razumevanju gospodarstva in težav ljudi in jim bodo pomagale pri odplačilu kreditov. Fiskalni svet je vladi omogočil, da prekorači je fiskalno pravilo, tako je možno zagotoviti večja sredstva za gospodarsko okrevanje in ukrepe na socialnem področju, je dejal Šircelj.

Uradni govorec Kriznega štaba Jelko Kacin je poudaril, da WHO opozarja, da hitrost širjenja narašča. Tudi slovenska veleposlaništva opozarjajo, da se situacija po državah zaostruje. Ponovno je pozval slovenske državljane, da je skrajni čas, da se vrnejo domov. Kacin je napovedal tudi odprtje posebnega transakcijskega računa za zbiranje humanitarne pomoči.