Skoči do osrednje vsebine

6. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji med drugim obravnavala oceno stanja po izvedenih ukrepih za upočasnitev in zajezitev epidemije COVID-19.

Vlada o oceni stanja po izvedenih ukrepih za upočasnitev in zajezitev epidemije COVID-19

Člani vlade so na današnji seji obravnavali prvo celovito oceno stanja po izvedenih ukrepih za upočasnitev in zajezitev epidemije COVID-19. Podrobneje bodo o oceni stanja in načrtovanih novih ukrepih na jutrišnji novinarski konferenci (ob 11. uri) spregovorili minister za zdravje Tomaž Gantar, minister za notranje zadeve Aleš Hojs in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

Vlada sprejela Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

Vlada je sprejela Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja ukrepov za preprečevanje, obvladovanje in odstranjevanje posledic epidemije COVID-19 se v odloku ureja določitev začasnih ukrepov pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V predlogu odloka se predlagata ukrepa na področjih:

 • ugotavljanja začasne zadržanosti od dela zaradi uveljavljanja pravice do nadomestila plače - začasno zadržanost od dela, ne glede na razlog te zadržanosti in čeprav je izplačevalec nadomestila plače OZZ, ugotavlja izbrani osebni zdravnik (prejšnja ureditev je določala, da po 30. dneh o upravičenosti z dela ugotavlja posebna komisija na ZZZS);
 • podaljšanja zdraviliškega zdravljenja (lahko določi ZZZS ali pooblasti zdravilišče, da zdravnik zdravilišča podaljša zdraviliško zdravljenje na skupno največ 21 dni).

Ukrepa bosta zavarovanim osebam olajšala uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, izvajalcem in službi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa delo pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Ukrepa sta začasne narave in bosta veljala zgolj v času epidemije.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Ob polnoči bo vzpostavljenih 13 kontrolnih točk na meji z Avstrijo

Vlada je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok določa vzpostavitev in delovanje trinajstih kontrolnih točk na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo:

 • Gornja Radgona – Bad Radkersburg,
 • Kuzma – Bonisdorf, 
 • Holmec – Grablach,
 • Karavanke – Karawankentunnel, 
 • Jurij – Langegg,
 • Vič – Lavamund,
 • Ljubelj – Loibltunnel, 
 • Trate – Mureck, 
 • Radlje – Radlpass, 
 • Gederovci – Sicheldorf,  
 • Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn), 
 • Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse),
 • Korensko sedlo – Wurzenpass.

Kontrolne točke so odprte ves čas, razen:

 • Holmec – Grablach (točka odprta od 5. do 21. ure),
 • Jurij – Langegg in Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse) (točki odprti od 6. do 21. ure),
 • Vič – Lavamund in Korensko sedlo – Wurzenpass (točki odprti od 5. do 23. ure).

Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk in zaporo vseh drugih cestnih povezav z Republiko Avstrijo.

Vlakovni potniški promet med Avstrijo in Slovenijo se ne izvaja.

Vstop v Slovenijo se dovoli tujcu, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19).

Če tujec tega dokazila ne predloži, se mu vstop v Slovenijo kljub temu dovoli, če:

 • je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in
 • ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

Vstop v Slovenijo se dovoli državljanu Republike Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če ima višjo temperaturo od 37,5 °C ali kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje), se ga seznani z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in državljane Republike Avstrije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela, čezmejne delovne migrante, tovorni promet, potnike intervencijskih, ambulantnih in reševalnih vozil, za tranzit v obliki organiziranih humanitarnih konvojev.

Tranzit oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se ne dovoli.

Odlok izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita Republike Slovenije ob asistenci Policije. Izvajanje se prilagaja gostoti prometa in izraženim tveganjem pri potnikih na posamezni kontrolni točki.

Odlok začne veljati 25. marca 2020 ob 00.00.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Ustanovljena je Medresorska delovna skupina za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme

Na današnji seji je vlada sprejela sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni SARS – CoV2 (COVID-19). Medresorsko delovno skupino bo vodil državni sekretar na Ministrstvu za obrambo mag. Damijan Jaklin, poleg predstavnikov Uprave RS za zaščito in reševanje pa bodo člani še predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za infrastrukturo ter Zavoda RS za blagovne rezerve.

Naloge medresorske delovne skupine so sprejem in pregled posameznih ponudb zaščitne opreme, vrednotenje zaščitne opreme v smislu izpolnjevanja tehničnih standardov in posredovanje ponudb zaščitne opreme, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, v nadaljnji postopek Zavodu RS za blagovne rezerve, ki bo izpeljal postopek naročila in sklenil pogodbo za dobavo zaščitne opreme.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Sprejet sklep o prenehanju delovanja Kriznega štaba RS za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19

Na seji je vlada sprejela sklep o prenehanju delovanja Kriznega štaba RS za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Z vzpostavitvijo operativnega delovanja vseh ministrstev so namreč razlogi za ustanovitev in delovanje Kriznega štaba Republike Slovenije za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 prenehali. Vse operativne funkcije, ki so bile v obliki dodatnih interventnih in koordinacijskih zmogljivosti priključene Kriznemu štabu v razširjeni sestavi, se odslej opravljajo v okviru matičnih resorjev ministrstev in njihovih organov v sestavi.

Imenovanje državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor

Vlada je z jutrišnjim dnem imenovala Roberta Rožaca za državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor.

Robert Rožac je univerzitetni diplomirani arhitekt. Ima dolgoletne delovne izkušnje na vodstvenih položajih, in sicer z upravljanem podjetij in kot direktor posameznih področij. Trenutno je kot izvršni direktor zaposlen v projektni družbi Resa invest d.o.o. v Ljubljani. Med drugim je bil vodja področja investicij v Luki Koper, v okviru poslovne skupine  Energoplan d.d., je bil direktor podjetja Slovenija projekt d.o.o., direktor investicijskega podjetja IP Obala d.o.o. iz Kopra, na DZS d.d. pa je bil zaposlen kot izvršni direktor divizije splošnih strokovnih služb.  Delovne izkušnje je pridobil tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer je  kot republiški gradbeni in urbanistični inšpektor (prvi v Sloveniji z dvojnimi pooblastili) samostojno izvajal inšpekcijski nadzor v Ljubljani ter sodeloval pri popotresni obnovi Posočja.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor