Skoči do osrednje vsebine

5. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji obravnavala prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu.

Vlada obravnavala zakonski #protiKoronapaket #PKP1

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji obravnavala prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, t.i. #protiKoronapaket #PKP1. Celotno besedilo vseh ukrepov bo dostopno jutri ob 11. uri, ko bodo #protiKoronapaket #PKP1 na novinarski konferenci predstavili predsednik vlade Janez Janša, minister za finance Andrej Šircelj in vodja strokovne posvetovalne skupine dr. Matej Lahovnik.

Damir Orehovec imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje

Vlada je za državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport imenovala Damirja Orehovca. Imenovan je z današnjim dnem.

Damir Orehovec je profesor matematike in fizike, od leta 2005 pa je bil ravnatelj osnovne šole Martina Konšaka v Mariboru.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada imenovala državnega sekretarja v Ministrstvu za infrastrukturo

Vlada je s 23. 3. 2020 imenovala Aleša Miheliča za državnega sekretarja v Ministrstvu za infrastrukturo.

Aleš Mihelič je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, z delovnimi izkušnjami na področju izdelave in montaže infrastrukturne železniške in cestne opreme. Deloval je tudi kot samostojni podjetnik, kjer je bil zadolžen za izdelavo študij in analiz s področja energetskih sistemov, pripravo strokovne dokumentacije in vodenje projektov.

Od začetka leta 2019 opravlja tudi funkcijo podžupana v Občini Ribnica. Zadolžen je za področje investicij in infrastrukturnih projektov, poleg tega pa deluje tudi na področjih optimizacije delovanja občinske uprave in javnih zavodov, digitalizacije procesov in strateškega načrtovanja razvoja lokalne skupnosti.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada za državno sekretarko na Ministrstvu za finance imenovala Polono Flerin

Vlada je izdala tudi odločbo o imenovanju Polone Flerin za državno sekretarko na Ministrstvu za finance, in sicer s 1. majem 2020.

Zakon o državni upravi med drugim določa, da se lahko na ministrstvu, pristojnemu za finance, imenujejo največ štirje državni sekretarji. Državni sekretar ima status funkcionarja. Imenuje in razrešuje ga vlada na predlog ministra, ki vodi ministrstvo.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada imenovala vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov

Z današnjim dnem je vlada s položaja generalne direktorice Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov v Ministrstvu za finance razrešila mag. Petro Brus.

Z jutrišnjim dnem je vlada za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov v Ministrstvu za finance imenovala mag. Tino Humar, in sicer za obdobje od 24. 3. 2020 do imenovanja generalnega direktorja Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, vendar največ za šest mesecev.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada zavrnila soglasje k imenovanju direktorja družbe SODO

Vlada ni dala soglasja k imenovanju Nina Maletića za direktorja družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. in soglašala z imenovanjem Stanislava Vojska za vršilca dolžnosti direktorja družbe.

Skladno s prvim odstavkom 485.a člena Energetskega zakona Vlada Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, izvršuje pravice Republike Slovenije kot delničarke oziroma družbenice v gospodarskih družbah v večinski ali 100-odstotni lasti Republike Slovenije, ki opravljajo določene gospodarske javne službe, med ostalim tudi gospodarsko javno službo dejavnost distribucijskega operaterja. To dejavnost opravlja družba SODO sistemski operater distribucijskega omrežja za električno energijo, d.o.o.

Vlada je kot ustanoviteljica in edina družbenica (tj. 100-odstotna lastnica) družbe SODO sprejela Akt o ustanovitvi družbe SODO d.o.o. (v nadaljevanju: Akt), ki v skladu s peto alinejo 10. člena Akta določa, da skupščina (Vlada RS) odloča o soglasju k imenovanju in odpoklicu direktorja. Direktorja družbe SODO imenuje in odpokliče nadzorni svet, oboje s soglasjem Vlade RS, nadzorni svet pa pošlje sklep o imenovanju oziroma odpoklicu ministrstvu, pristojnemu za energijo, ki pripravi gradivo za odločanje na skupščini, v skladu s 17. členom Akta. Po prejemu navedenega sklepa je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo predlog, da Vlada RS ne poda soglasja k imenovanju direktorja družbe SODO d.o.o. in da poda soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja te družbe.

Dne 23. 3. 2020 bo potekel mandat sedanjemu direktorju. Da se zagotovi nemoteno poslovanje družbe, je nadzorni svet imenoval vršilca dolžnosti direktorja, ki opravlja funkcijo določen čas, skladno z 20. členom Akta (le-ta določa, da v primeru, da direktor iz kakršnegakoli razloga ni imenovan, lahko nadzorni svet določi vršilca dolžnosti direktorja, ki opravlja funkcijo določen čas).

Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti je bil posredovan Ministrstvu za infrastrukturo. Po prejemu obeh sklepov (tj. sklepa o imenovanju direktorja z dne 4. 2. 2020 in sklepa o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja z dne 23. 3. 2020) je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo predlog, da Vlada RS ne poda soglasja k imenovanju direktorja družbe SODO d.o.o. in, da poda soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja te družbe.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo