Skoči do osrednje vsebine

Izjava glede aktualnega stanja v zvezi z epidemijo bolezni COVID-19

Izjavo o izobraževalnem procesu, ki v času epidemije koronavirusa poteka na daljavo, je podala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec Lipicer.

Prvi teden izobraževanja na daljavo je vzel veliko energije ravnateljem in ravnateljicam, učiteljicam in učiteljem ter učenkam in učencem, prav tako pa tudi vsem tehnikom, ki rešujejo ozka grla na hrbtenici internetnega in mobilnega omrežja. Vsem skupaj gre velika zahvala, saj brez njihove pripravljenosti na delo na daljavo le-to ne bi bilo mogoče.

V tem tednu se je v izobraževanje na daljavo vključilo 380 od 455 osnovnih šol. Z drugimi besedami, je izobraževanje na daljavo za 122.500 učenk in učencev izvedlo nekaj preko 14 tisoč učiteljic in učiteljev v državi. Ta podatek je v primeru srednjih šol še boljši. Izobraževanja je bilo s strani skoraj 400 profesoric in profesorjev deležnih 40 tisoč dijakinj in dijakov. S posebnimi okrožnicami smo se včeraj vsem ravnateljicam in ravnateljem, ki so aktivnosti izobraževanja izvedli, posebej zahvalili in spodbudili vse preostale, da se uspešno in aktivno vključijo v proces dela v naslednjem in vseh prihajajočih dneh in tednih.

V prvem tednu izobraževanja na daljavo je bila največkrat uporabljena pomoč e-pošte, spletnih učilnic, spletnih strani ter socialnih omrežij. Na Slovenskem izobraževalnem omrežju (SIO) delujejo spletne učilnice, ki so jih odprle šole za svoje učence, v sodelovalnicah so na voljo strokovnjaki z Zavoda RS za šolstvo za podporo učiteljem pri delu na daljavo, veliko je tudi primerov dobrih praks, nastajajo novi video vodiči, na voljo so spletni seminarji tako za učitelje, ki s tem še nimajo izkušenj, kot tudi za tiste, ki so bolj vešči uporabe kanalov za izobraževanje na daljavo. Kot zanimivost lahko povem, da je v spletnih učilnicah najbolj živahno v jutranjih in večernih urah. V času največjih obremenitev, ob 10. uri dopoldne, je bilo na Arnes Učilnicah tudi po 15.000 aktivnih uporabnikov. Največ so se vključeni v poučevanje na daljavo v prvem tednu posluževali elektronske pošte, sledijo spremljanje spletnih strani, spletne učilnice in spletna omrežja.

S terena na ministrstvo prejemamo veliko primerov dobrih praks poučevanja na daljavo. Šole nam poročajo o svojem res dejavnem delu učiteljev in maksimalni angažiranosti, da učenci in dijaki čas namenijo tudi poglobljenemu učenju in pripravam na zaključek izobraževanja. Na ministrstvu pa s ciljem po iskanju čimbolj poenotenih oziroma enakomerno zahtevnih vsebin učne snovi, načinov njihovega spremljanja in ocenjevanja intenzivno sodelujemo s strokovnjaki Zavoda RS za šolstvo. Slednji so pripravili tudi nekaj video posnetkov/priporočil za učitelje za izobraževanje na daljavo.

Skupaj z RTV Slovenija in Zavodom RS za šolstvo sodelujemo tudi pri oblikovanju posebnega programa za učence osnovne šole, kjer se prepletajo izobraževalne, informativne in razvedrilne vsebine, povezane z učnim načrtom. Še posebej dopoldanska oddaja za učence od 1. do 5. razreda IZOdrom je med njimi in učitelji, kot nam ti sporočajo, zelo dobro sprejeta.

Prepričana sem, da bomo vsi skupaj v nov teden vstopili še bolj odločni. Če bomo hodili naprej po poti, ki smo si jo skupaj zastavili v tem tednu, bomo lahko prišli do našega skupnega cilja: to je do uspešnega zaključka šolskega in študijskega leta.