Skoči do osrednje vsebine

Državni zbor sprejel zakon, ki naslavlja problematiko odzivanja pravosodja in organov upravnega poslovanja na širjenje koronavirusa

Državni zbor je na 32. izredni seji 54 glasovi za in nobenim proti sprejel Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Namen zakona je zajeziti širjenje virusne okužbe, s tem pa zavarovati zdravje in življenje ljudi, hkrati pa še vedno omogočiti delovanje sodnih in upravnih organov ter nosilcev javnih pooblastil v nujnih zadevah. Zakon naslavlja tudi težave s pravočasnim uveljavljanjem pravic in obveznosti, s katerimi se soočajo mnogi državljani v tem obdobju.

Zakon bo predvidoma konec prihodnjega tedna objavljen v Uradnem listu, veljati pa začne dan po objavi.

Interventni zakon je sestavljen iz:

1. Splošnih določb, ki opredeljujejo namen in vsebino zakona ter določajo trajanje teh nujnih začasnih ukrepov – ti veljajo do prenehanja razlogov zanje (kar bo ugotovila Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki bo objavljen v Uradnem listu RS), najdlje pa do 1. julija 2020,

2. del se nanaša na ukrepe v sodnih zadevah – določa, da tako roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih kot vsi drugi roki v sodnih zadevah (vključno z zastaralnimi roki v kazenskih zadevah) ne tečejo, pri čemer to ne velja za sodne zadeve, ki se obravnavajo kot nujne. Predsedniku Vrhovnega sodišča se v tem obdobju daje več možnosti za organizacijo dela, saj bo lahko z odredbo odločil, da se tudi nekatere izmed (doslej nujnih) zadev ne bodo več štele kot nujne. Kot nujne pa bodo vselej obravnavane (začasno, tj. v času trajanja teh ukrepov) naslednje zadeve:

  • preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji,
  • izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona, in
  • nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah.

3. del se nanaša na ukrepe v upravnih, drugih javnopravnih in prekrškovnih zadevah – roki za uveljavljanje pravic v upravnih zadevah se podaljšujejo, določa se tudi, da roki v upravnih in prekrškovnih zadevah ne tečejo, razen če gre za zadeve, kjer obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti, če je od odločitve v zadevi odvisno preživljanje stranke, če je od odločitve odvisno uveljavljanje drugih pravic. Prav tako se s predlogom zakona prilagaja poslovanje upravnih organov za to obdobje.

4. del se nanaša na ukrepe glede izvrševanja kazenskih sankcij – zakon prinaša začasne spremembe glede pozivanja obsojencev na prestajanje kazni zapora, premestitve obsojencev, prekinitve prestajanja kazni in predčasnega odpusta.

5. del se nanaša na ukrepe glede notarskih pisarn oziroma njihovega (omejenega) poslovanja. Ti prinašajo možnosti sprejema začasnih ukrepov za delovanje notarskih pisarn, ki bodo prepuščeni predsednici NZS ter možnost popolnega zaprtja notarske pisarne, o čemer bo vselej odločala ministrica za pravosodje.

V prilogi najdete odgovore na najpogostejša vprašanja, vezana na ukrepe, ki jih prinaša sprejeti zakon. Odgovore in pojasnila bomo po potrebi dopolnjevali.

Trudimo se, da bi uporabnikom naše spletne strani zagotovili sproti dopolnjene in verodostojne informacije. Kljub temu pa ne odgovarjamo za morebitne pomanjkljivosti ali napake v vsebini. Uporabnikom spletne strani priporočamo, če sprejemajo pomembno ali celo nepopravljivo odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni na naših straneh, naj preverijo podatke pri pristojnem organu ali v Uradnem listu Republike Slovenije.