Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 7. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

2. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

3. Predlog odloka o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

4. Predlog odloka o začasni prepovedi izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja v Republiki Sloveniji, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU) št. 1301/2013 in Uredbe (EU) št. 508/2014 glede posebnih ukrepov za mobilizacijo naložb v zdravstvenih sistemih držav članic in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev v odziv na izbruh COVID-19 [Naložbena pobuda v odziv na koronavirus] , predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko    

8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 za zagotavljanje finančne pomoči državam članicam in državam pristopnicam, ki jih je resno prizadela večja kriza na področju javnega zdravja, predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko 

9. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve (FAC) 23. marca 2020, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

10. Predlog za razrešitev s položaja generalnega direktorja Direktorata za stvarno premoženje, predlagatelj: minister za javno upravo

11. Predlog razrešitve generalne sekretarke v Ministrstvu za okolje in prostor, predlagatelj: minister za okolje in prostor

12. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor, predlagatelj: minister za okolje in prostor

13. Predlog razrešitve generalnega sekretarja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

14. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

15. Predlog razrešitve direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode, Ministrstvo za okolje in prostor, predlagatelj: minister za okolje in prostor

16. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode, Ministrstvo za okolje in prostor, predlagatelj: minister za okolje in prostor

17. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za komuniciranje, predlagatelj: generalni sekretar vlade

18. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za komuniciranje, predlagatelj: generalni sekretar vlade

19. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve, predlagatelj: minister za notranje zadeve