Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 4. redne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog odloka o začasni prepovedi zbiranja na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji - PONOVNA OBRAVNAVA, Poročevalec: Aleš Hojs

2. Predstavitev posledic ukrepov Evropske centralne banke, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

2A. Predlog uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

2B. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MF), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

2C. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi (MF), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

3. Pooblastilo za vlaganje uskladitvenih amandmajev Vlade Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Božo Predalič

4. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2020)D/720 z dne 24. 1. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Sveta (EU) 2018/1910 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost za obdavčevanje trgovine med državami članicami v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

5. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2020)D/720 z dne 24. 1. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Sveta (EU) 2019/475 z dne 18. februarja 2019 o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES glede vključitve italijanske občine Campione d'Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije in v ozemeljsko uporabo Direktive 2008/118/ES v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2020)D/720 z dne 24. 1. 2020 zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive (EU) 2017/2109 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, in Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

7. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2020)D/720 z dne 24. januarja 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2017/853 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Aleš Hojs

8. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe (2020)D/720 z dne 24. 1. 2020 zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive Sveta (EU) 2017/159 z dne 19. decembra 2016 o izvajanju Sporazuma o izvajanju Konvencije o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007, sklenjene 21. maja 2012 med Splošno konfederacijo kmetijskih zadrug v Evropski uniji (COGECA), Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) in Združenjem nacionalnih organizacij ribiških podjetij v Evropski uniji (Europêche) v pravni red Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

8A. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Uredbe EU za spremembo Uredbe EU 95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (dok. Sveta EU 6797/2020 z dne 13. 3. 2020) - 'Proposal for a Regulation of the European parliament and of the Council amending Regulation (EEC) No 95/93 on common rules for the allocation of slots at Community airports' , Poročevalec: Jernej Vrtovec

II. LISTA B

9. Kadrovske in administrativne zadeve

9.1. Predlog uvrstitev funkcij državnih sekretarjev v plačne razrede, Poročevalec: Boštjan Koritnik

9.2. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Anže Logar

9.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Anže Logar

9.4. Predlog razrešitve in imenovanja guvernerja za Slovenijo v Evropski investicijski banki, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9.5. Predlog razrešitve generalne sekretarke Ministrstva za obrambo, Poročevalec: mag. Matej Tonin

9.6. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: mag. Matej Tonin

9.7. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: mag. Matej Tonin

9.8. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: mag. Matej Tonin

9.9. Predlog razrešitve direktorice Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Poročevalec: Tomaž Gantar

9.10. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo, Poročevalec: Tomaž Gantar

9.11. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo, Poročevalec: Tomaž Gantar

9.12. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Tomaž Gantar

9.13. Predlog sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije, Poročevalec: Boštjan Koritnik

9.14. Predlog soglasja k uvrstitvi v plačni razred javnih uslužbencev, vezanih na osebno zaupanje funkcionarja v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije, ministrov in predstojnikov vladnih služb, Poročevalec: Boštjan Koritnik