Skoči do osrednje vsebine

4. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji začasno prepovedala delovanje šolam za voznike ter imenovala v.d. direktorja Direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor. Prav tako je imenovala tudi v.d. direktorja Inštituta za vode Republike Slovenije.

Začasna prepoved delovanja šolam za voznike

Vlada je z Odlokom začasno prepovedala ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

Da bi omejili gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, in sicer se:
- gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraževalnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava ter samostojnim podjetnikom posameznikom, ki izvajajo dejavnost usposabljanja kandidatov za voznike, prepove opravljati to dejavnost,
- pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki izvajajo program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo in program izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo, prepove izvajanje teh programov,
- pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki opravljajo naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije, se prepove opravljati te nalog.

Prepoved velja do 16. aprila 2020, veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi prepovedi potečejo od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.

Ta odlok začne veljati 18. marca 2020 ob 00.00 uri.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Pooblastilo za sprostitev zaščitne opreme iz državnih blagovnih rezerv RS

Vlada je izdala Pooblastilo za sprostitev zaščitne opreme iz državnih blagovnih rezerv Republike Slovenije za namen obvladovanja in zajezitve epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zaradi COVID-19 na območju Republike Slovenije.

Državne blagovne rezerve se oblikujejo za zagotavljanje potreb osnovne preskrbe pri večjih motnjah in nestabilnostih na trgih, ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega ter v vojni. Osnovna preskrba po Zakonu o blagovnih je preskrba z osnovnimi živili in neživilskimi proizvodi, ki so nujno potrebni za življenje ljudi, ter strateškimi surovinami in reprodukcijskimi materiali, ki so potrebni za zagotavljanje proizvodnje ali ki so posebnega pomena za obrambo države.

Zaradi zagotavljanja hitrega odziva in posledično zmanjševanja neposredne ogroženosti ljudi, zaradi nezadržnega širjenja koronavirusa in zmanjševanja njegovih posledic, vlada za sprostitev zaščitne opreme iz državnih blagovnih rezerv za namen obvladovanja in zajezitve epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni zaradi COVID-19 na območju RS, pooblašča ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Imenovanje v. d. direktorja Inštituta za vode Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je izdala odločbo o imenovanju Mance Čarman za vršilko dolžnosti direktorice javnega zavoda Inštituta za vode Republike Slovenije, do imenovanja direktorja, vendar najdlje za šest mesecev, in sicer od 18. 3. do 17. 9. 2020.

Dosedanji direktor javnega zavoda mag. Aleš Vidmar je podal odstopno izjavo in bil 17. 3. 2020 razrešen z mesta direktorja. Ministrstvo za okolje in prostor bo objavilo razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda.

Zaradi navedenega je minister za okolje in prostor v skladu z Zakonom o zavodih predlagal imenovanje vršilke dolžnosti do imenovanja direktorja, vendar najdlje za šest mesecev.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Imenovanje in razrešitev direktorja Direktorata za vode in investicije na MOP

Vlada je za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor z jutrišnjim dnem imenovala Bojana Dejaka, in sicer do imenovanja generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 17. 9. 2020. Z današnjim dnem je vlada s položaja generalne direktorice Direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor razrešila Vesno Ugrinovski. Minister za okolje in prostor je svojo funkcijo nastopil dne 13. 3. 2020 ter podal predlog za razrešitev po 5. odstavku 83. člena Zakona o javnih uslužbencih.

Bojan Dejak je zaposlen na Ministrstvu za okolje in prostor (nazadnje je vodil projektne skupine za najzahtevnejše in ključne projekte MOP) ter pozna pooblastila, delo in naloge direktorja Direktorata za vode in investicije in za zasedbo delovnega mesta direktorja izpolnjuje vse pogoje. V ZJU je določeno, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj generalnega direktorja v ministrstvu, brez javnega natečaja največ šest mesecev, naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Bojan Dejak izpolnjuje vse pogoje.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada razrešila in imenovala predstavnico ustanovitelja v svetu NIJZ

Vlada je na današnji dopisni seji kot predstavnico ustanovitelja v svetu javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za javno zdravje razrešila doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med. in kot predstavnico ustanovitelja, za preostanek mandata, do 5. marca 2022, imenovala Matejo Lesar.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Iskalnik