Skoči do osrednje vsebine

Objavljeno Tehnično navodilo o novem državnem višinskem sistemu

Geodetska uprava objavlja Tehnično navodilo za uporabo novega državnega višinskega sistema (Različica 1.0, datum 20.2.2020).

Po Zakonu o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list Republike Slovenije, št. 25/2014) je državni prostorski koordinatni sistem določen s parametri horizontalne in vertikalne sestavine ter z državno kartografsko projekcijo. Konec leta 2018 je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o določitvi parametrov višinskega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema (Uradni list Republike Slovenije, št. 80/2018), s katero je bil uveden nov državni višinski sistem z imenom Slovenski višinski sistem 2010 z oznako SVS2010 v višinskem datumu Koper. Nadomestil je stari slovenski višinski sistem SVS2000 v višinskem datumu Trst, ki ga je določal Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list Republike Slovenije, št. 25/2014). Za uvedbo novega višinskega sistema so bile izvedene številne dolgotrajne strokovne naloge in aktivnosti. Z uvedbo novega višinskega sistema je omogočena tudi kakovostna podpora uporabi sodobnih tehnologij za določanje horizontalnega položaja in višine točk.

To navodilo obravnava uporabo novega državnega višinskega sistema Slovenije. Predstavljena je kratka zgodovina višinskih sistemov v Sloveniji ter nastanek in osnovne značilnosti novega slovenskega državnega višinskega sistema SVS2010. Predstavljena je tudi uporaba višinske referenčne ploskve SLO_VRP2016/Koper za potrebe GNSS-višinomerstva.

Po standardu DIN 18710-1 so obravnavani različni razredi natančnosti določitve višin in različna geodetska dela z navajanjem priporočenega razreda natančnosti določitve višin (DIN 18710-2). V navodilu so obravnavane terestrične metode višinomerstva in GNSS-višinomerstvo ter izbor ustrezne merske opreme in pribora, ki omogoča določitev višin z ustrezno natančnostjo. Navodilo obravnava tudi transformacijo višin med SVS2000 in SVS2010.

Tehnično navodilo za uporabo novega državnega višinskega sistema nadomešča Navodilo za določanje višin z uporabo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (Različica 2.0, 15. 11. 2010).

Novo tehnično navodilo je dostopno tukaj.