Skoči do osrednje vsebine

Predsednik vlade Janez Janša: Eden najpomembnejših ukrepov pri zajezitvi širjenja koronavirusa je samoizolacija

Predsednik vlade Janez Janša je na današnji novinarski konferenci skupaj z ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem in dr. Bojano Beović, vodjo strokovne skupine, ki bo zagotavljala podporo kriznemu štabu za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19, povedal, da se je vlada odločila za spremenjeno spremljanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Ljudi z okužbo dihal, ki ne potrebujejo bolnišnične oskrbe, ne bodo več testirali, ampak bodo stanje ocenjevali na podlagi števila obolelih. Premier Janez Janša je za najpomembnejši ukrep označil samoizolacijo in poudaril, da vlada pripravlja nove omejevalne ukrepe.

»Vlada je na včerajšnji prvi ustanovitveni in hkrati krizni seji oblikovala krizni štab, ki naj bi skušal upočasniti širjenje epidemije virusa,« je v uvodu povedal predsednik vlade in dodal, da krizni štab v širši sestavi sestavljajo vsi člani vlade in ključni predstojniki organov v sestavi, ki lahko največ pripomorejo k odpravljanju težav, krizni štab v ožji sestavi pa sestavljajo ključni ministri in predstojniki operativnih organov v sestavi. »Krizni štab bo imel tudi podporne skupine, daleč najpomembnejša bo strokovna podporna skupina strokovnjakov iz zdravstvenega sistema. Ta skupina, ki jo vodi dr. Bojana Beović, se je že sešla in po poročilu, ki smo ga dobili od nje pred nekaj urami, je stanje veliko bolj jasno,« je povedal Janša.

»Vlada je včeraj sprejela tudi nabor ukrepov, nekatere so ministri in ministrice že predstavili ob predaji poslov, prav tako smo znova ocenili stanje in ugotovili, da je daleč najpomembnejši od vseh ukrepov samoizolacija, izogibanje kolikor je le mogoče večjim skupinam in kadar to ni mogoče, uporaba zaščitnih mask in vzdrževanje razdalje,« je nadaljeval Janša. Dodal je, da noben drug ukrep ne more bolj pripomoči k upočasnitvi širitve virusa in k temu, da epidemija ne bi presegla zmogljivosti našega zdravstvenega sistema. »Vlada je preučila možnosti za povečanje zalog potrebne zaščitne opreme in dobra novica je, da možnosti obstajajo, postopki in dobave že potekajo,« je povedal Janez Janša.

Prav tako je dejal, da je osrednja današnja ugotovitev, kaj je ključni vhodni podatek za stvarno ocenjevanje širjenja virusa. »To ni število pozitivnih na testiranju. Po današnjih posvetovanjih s strokovno skupino je jasno, da je edini ustrezni podatek o resničnem stanju število resno obolelih za to boleznijo. Ti namreč potrebujejo zdravniško pomoč in oskrbo,« je dejal predsednik vlade. Po besedah Janeza Janše se da iz podatka, koliko okuženih resno zboli in koliko jih potrebuje polno oskrbo, veliko natančneje izračunati dejansko stanje. »Ta novost, prehod na stvarnejše ocenjevanje, omogoča tudi stvarnejše sprejemanje ukrepov in razporejanje zmogljivosti, ki so na voljo, ter načrtovanje zmogljivosti, ki jih potrebujemo v prihodnje,« je povedal Janša. Po njegovih besedah to ni podatek, »ki bi kakor koli spremenil pogled na resnost položaja, bo pa omogočal, da bomo bolj stvarno ocenjevali prihodnost in resnično stanje«.

Predsednik vlade je povedal, da so ministrice in ministri včeraj pripravili širok nabor morebitnih ukrepov. »Kot ste seznanjeni, je z veljavnostjo od osme ure zjutraj vlada zamrznila cene vseh zaščitnih sredstev. Za zdaj je to linearni ukrep, v prihodnje pa se bodo določile razumne cene posameznih izdelkov. Delno je bila določena tudi prednost nabave najnujnejših izdelkov,« je povedal Janša in nadaljeval, da je bilo zamrznjeno izvrševanje proračunov, s čimer je bila ustvarjena podlaga za dopolnjevanje zalog in nabavo novih zaščitnih sredstev.

Kot je povedal predsednik vlade, se je potniški promet v zadnjem času močno zmanjšal. »Ureja se vračanje ljudi domov, enako je z medcelinskim prometom, kar je za nas manjša težava, velika težava pa je bil tovorni promet, ker smo z nekaterimi ukrepi zamujali in so nas drugi prehitevali,« je povedal in dodal: »Pri tovornem prometu bomo storili vse, da bo ta kolikor toliko nemoteno in hkrati nadzorovano potekal.« Janša je tudi pojasnil, da poteka dogovarjanje o tranzitnem prometu tudi z ministri v drugih državah in v okviru evropskih institucij, pri čemer se ureja vsak posamezni primer posebej. »Nismo edini s temi težavami, tako da se vsi zavzemajo, da se to ureja, naša težava pa je bila, da v zadnjem tednu ni bilo telefonskih številk, na katere bi naši sosedje lahko klicali,« je povedal Janez Janša.

V zvezi s tem je opozoril, da bo eden od ukrepov, ki se delno že izvaja, delno pa se še bo, zaprtje mednarodnih letališč in pristanišč za potniški promet, tovorni promet pa ima poseben režim. »Danes je bila okvirno in delno določena tudi prednostna delitev zaščitnih sredstev,« je povedal Janez Janša.

Nato je slovensko javnost še pozval: »Znova prosimo župane slovenskih občin, ki so soodgovorni za delovanje Civilne zaščite, ki je ključna za njihovo samoiniciativnost, da se prihodnji teden čim bolj zavzamejo – poleg nalog, s katerimi se že ukvarjajo – za urejanje varstva otrok na domu.«

»Številni, tudi mnogo tistih, ki jih nujno potrebujemo v zdravstvenem sistemu in drugih delih kritične infrastrukture, nujno potrebujejo varstvo otrok, ker ne bosta omogočena varstvo v vrtcih in pouk v šolah. Ustanavljanje izoliranih vrtcev ali varstvenih centrov za vse potrebe ni izvedljivo, zato je edina praktično izvedljiva in delujoča oblika varstvo na domu,« je dejal Janez Janša ter ob tem pozval dijake in mlade, ki bodo zaradi zaprtja dijaških in študentskih domov imeli več časa, da pomagajo pri varstvu otrok. »Prosimo župane slovenskih občin, da pomagajo urediti varstvo na domu. Ko bo šlo za nujno infrastrukturo, najprej za zdravstvo, bomo prosili za pomoč posamezne občine, saj je to za vse prednostna naloga,« je dejal Janša in pozval k samoiniciativnosti. »Z vsakim takim ukrepom, dobro voljo dijaka, ki bo pomagal pri varstvu otrok, bo na voljo nekdo, ki ga nujno potrebujemo v tem položaju, ko lahko mnogo stvari še pravočasno naredimo,« je dejal ob tem. Predsednik vlade je nadaljeval, da se oglašajo različne civilnodružbene organizacije, od Slovenske filantropije naprej, ki so pripravljene pomagati. »Zahvaljujemo se jim in predlagamo, naj župani najdejo načine in vzpostavijo skupine, ki bodo to izvajale, da se bo vedelo, kaj so prednostne naloge,« je poudaril Janša.

Ob tem se je vsem slovenskim medijem zahvalil za veliko pogostejše sprotno objavljanje navodil o ravnanju. »Prosimo, da to delate še naprej,« je dejal in nadaljeval, da bo v prihodnje narejeno vse, da mediji ne bodo odvisni od števila novinarskih konferenc na dan, ampak da bodo vse sveže informacije zbrane na eni spletni strani, kjer bodo ves čas na voljo informacije o tem, kaj je najnovejše in kaj naj se sporoča slovenski javnosti. »Vsa ta navodila so ključna za ravnanje v kriznem stanju. Nič se ne more primerjati s tem, da se vsi zavedamo, kako moramo ravnati. Žal pa veliko ljudi pošilja fotografije brezskrbnega obnašanja in očitno še premalo zavzeto opozarjamo, saj v nekaterih delih Slovenije tega virusa niso resno vzeli,« je povedal Janša. Poudaril je, da v prihodnosti vlada načrtuje tudi upravne ukrepe, ki bodo stvari zaostrili, »vendar pa nič ne nadomesti tega, da mi sami vemo, kaj je nevarno in kako se je treba obnašati«.

Ob tem je napovedal, da v prihodnje ne bo več toliko novinarskih konferenc, saj se tudi tako lahko pripomore k širjenju virusa. »Danes je na voljo vsa potrebna tehnologija, da boste lahko vsi dobili informacije,« je ocenil Janša. Dodal je, da bo krizni štab danes na večerni seji določil govorca kriznega štaba, ki bo na voljo za sodelovanje v televizijskih oddajah in bo razbremenil tiste, ki so doslej komunicirali in izgubljali dragoceni čas, »saj imamo vsi člani kriznega štaba naloge tako rekoč 24 ur na dan«. »Glede uredb posameznih ministrstev bodo o vsebini ukrepov obveščala ministrstva, saj bodo najbolje znala pojasniti zadeve s svojih področij,« je dejal Janez Janša.

Na koncu se je predsednik vlade zahvalil vsem državljankam in državljanom, ki upoštevajo navodila, dajejo dober zgled drugim ter se obnašajo odgovorno do sebe in drugih. Prav tako se je zahvalil podjetjem, ki so samoiniciativno sprejela odločitve, korake, ponudila pomoč, od Mercatorja, Telekoma do Gorenja, ki je na primer iz svojih zalog darovalo 10.000 zaščitnih mask štabu Civilne zaščite. Te maske bodo predane zdravstvenim zavodom, kjer jih najbolj primanjkuje. »Posebna zahvala gre znova vsem tistim, ki so v zadnjih dneh do skrajnosti svojih moči delali v laboratorijih, koordinacijah, ordinacijah, tudi v pisarnah, ko so dobivali nasprotujoča si sporočila in navodila in so z lastno zdravo pametjo reševali položaj. Zahvala gre tudi slovenski policiji, ki je bila v tem času še bolj obremenjena, vsem prostovoljcem Rdečega križa, ki so sodelovali v ekipah na meji, in vsem drugim, čeprav se ne da vseh našteti,« je povedal predsednik vlade.

Končal je, da vlada pripravlja ukrepe, s katerimi bo dodatno obremenitev tudi nagrajevala. »Zakon dopušča dodatno nagrajevanje in z razpoložljivimi sredstvi bomo te možnosti uporabili, saj menimo, da najbolj obremenjeni morajo dobiti ustrezno plačilo,« je povedal premier in dodal, da je zdaj predvsem pomembno, da vsakdo naredi tisto, za kar je poklican in kar je v okviru zdrave samopresoje in pobude. »Za takšno krizno stanje nikoli ne more biti vse predpisano, tudi ni mogoče vsega predpisati čez noč, moramo pa se vsi, tudi odločevalci, obnašati samoiniciativno in odgovorno.«