Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zdravje: za stranke in strokovne izpite

Zaradi razglašene epidemije in z namenom zagotovitve varnosti strank in zaposlenih na Ministrstvu za zdravje se v času od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 na Ministrstvu za zdravje ne bodo izvajale uradne ure. V navedenem obdobju prav tako ne bo mogoče osebno oddati vlog na vložišču.
V času od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 se ne bodo izvajali strokovni izpiti za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce.

OBVESTILO GLEDE STROKOVNIH IZPITOV: KORONA VIRUS (COVID-19)

 Zaradi razglašene epidemije in z namenom zagotovitve varnosti kandidatov in zaposlenih na Ministrstvu za zdravje se v času od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 ne bodo izvajali strokovni izpiti za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce.

 Kandidati boste o novem terminu v najkrajšem možnem času obveščeni po e-pošti.

OBVESTILO ZA STRANKE: KORONA VIRUS (COVID-19)

Zaradi razglašene epidemije in z namenom zagotovitve varnosti strank in zaposlenih na Ministrstvu za zdravje se v času od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 na Ministrstvu za zdravje ne bodo izvajale uradne ure. V navedenem obdobju prav tako ne bo mogoče osebno oddati vlog na vložišču.

Stranke obenem vljudno prosimo, da v primeru nujnih in neodložljivih zadev pokličete po telefonu oziroma pošljete sporočilo po elektronski pošti, da se oceni, ali je mogoče zadevo urediti na drugačen način. Pri tem predlagamo, da si stranke informacije o upravnih zadevah pridobijo na sledeče načine:

 Telefonske številke in elektronski naslovi so objavljeni na spletnih straneh in podstraneh ministrstva (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/o-ministrstvu/).